logo

İskele Nedir?

Ana Sayfa > Blog Yazılarımız > İskele Nedir?

İskele Nedir?

İskele başlığı atılarak incelenmek istenen konu; yapılar inşa edilirken yani inşaat aşamasında cephede kullanılan İNŞAAT İSKELELERİ dir.
Konuyla ilgili güzel değerlendirmeler bulacağınız yazımıza başlamadan önce iskele kelimesinin farklı manalarına da göz atıp geçelim.

 

İskele Ne Demek?

Farklı manalarını da öğrenelim çünkü #iskele ne demek? İskelenin anlamı nedir? gibi merak edilen soruları da öncelikli cevaplamış olalım. Kısaca bunları şu şekilde özetleyebiliriz;
 

Karadan denize uzanan yapılar için, rıhtım manasında kullanılan 'iskele'

Denizcilik terimi olarak 'sol taraf' anlamında kullanılan 'iskele'

Kıbrıs'ta bulunan 5 ilçeden biri olan 'iskele'

 

İskele denince sektörün dışındaki insanların genelde aklına ilk rıhtım manasında kullanılan iskele gelmektedir. Sektör içinde de iskele denince ilk olarak dış cephede kullanılan cephe iskeleleri gelmektedir. İskele terimi aslında kalıp altında kullanılan taşıyıcı sistemleri de kapsamaktadır.

 

 

İskele Cephe Sistemleri

Cephede kullanılan iskele sistemleri ülkemizde yaygın olarak 2 farklı tip olarak kullanılmaktadır. Bunlar; Kamalı Flanşlı tip cephe iskelesi ve H Tipi Cephe İskele şeklindedir. Çok kullanılmamakla birlikte bir diğer 3. tip iskelede Cup-Lock İskele Sistemidir. Cup-Lock iskele sistemi yaygın olarak kalıp altı taşıyıcı sistem iskelesi olarak tercih edilmektedir.

İskele olarak kullanılan tüm farklı sistemlerin birbirlerine göre  bazı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. H tipi iskele ile Kamalı Flanşlı Tip iskelenin farklı yönlerini incelediğimiz ana makalemizi buradan inceleyebilirsiniz. İskele sistemlerinin tercihi ülkemizde aslında inceleme yazımızda bahsedilen avantaj , dezavantaj durumundan ziyada alışkanlık, yaygın olma durumu ( ulaşılabilirlik ) yani bölgesellik olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü bir bölgede örneğin Kamalı Flanşlı Tip İskele yaygın ise, bu tip iskele kurma, iskele sökme ekipleri, bu tipe ait Kiralık İskele firmaları, iskele tüccarları ve iskele üretici firmalar o bölgede yaygınlaşmaktadır.

 

Bölgesel İskele Tercihleri

İskele sistemlerinden kamalı flanşlı iskelenin baskın bir şekilde yaygın olduğu bölge; Akdeniz Bölgesidir. ( Antalya, Burdur, Adana, Isparta, Denizli...)  H tipi iskelenin baskın olarak yaygın olduğu bölge : Marmara Bölgesidir,( İstanbul, Kocaeli,.. ) diyebiliriz. Tabiki her bölgede her tip iskele kullanılmaktadır. Ankara tam merkezde olmasından dolayı iki sistem iskelede yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

İskele sistemlerindeki bu bölgesel alışkanlık, güvenlikli iskele sertifikasına haiz ürünlere geçilince biraz değişebilir. Çünkü artık iskele sistemleri ilk yatırım maliyeti açısından pahalı bir ürün oluyor. Yani bulunduğu bölgeden ziyade sistemin fiyatı ön plana çıkacaktır.

 

İskele Maliyet Artışının Sebebleri

Güvenlikli İskele Sistemleri Neden Bu Kadar Pahalı ?

 

İskele işinde ilk yatırım maliyetinin artmasının yanında, iskele kurulum ve söküm maliyetleri de yükselmektedir. Çünkü artık bu işi de eğitim almış sertifikalı personeller yapacak ve kurulumun hatasız olduğuna dair belge vereceklerdir. Bu eğitimli kurulum ekiplerinin Türkiye genelinde çoğalması için belli bir zamana ihtiyaç olacağından, muhtemelen bir müddet bu konuda hizmet verecek firma bulmak sıkıntılı olacaktır.

Maliyetler ilk planlama aşamasında da artacaktır. Çünkü artık inşaat ruhsatı için belediyelere başvururken inşaat mühendislerinden İSKELE statik hesaplaması ve iskele yerleşimine dair plan çözümleri de istenecektir. Ve inşaatın karkas sistemi tamamlanıp dış cephesine iskele kurulumu yapılınca, gelen denetmenler inşaat ruhsat aşamasındaki çözümü isteyecekler ve yapılan uygulama ruhsat planlarından farklı ise ya iskelenin yeniden plana uygun olacak şekilde kurulumunu isteyecek, yada ruhsat iskele planlarında revizyon yapılmasını isteyecektir. Yani her halükarda bir maliyet artışı olacaktır. Ayrıca iskele statik hesaplamaları için standart max. yükseklik 24 m olarak baz alınmaktadır. 24 m nin üzerindeki tüm yükseklikler için özel hesaplamalar istenecektir. Bu özel hesaplamalar eğer standart iskele özelliklerinden farklı çıkarsa, projeye özel nitelikte iskele üretimi yaptırmak ta gerekebilecektir.

Yani bu konuya şöyle örnek verebiliriz. TS EN 12810 - 12811 standartlarına göre 24 m yükseklik için dikey taşıyıcı boruların et kalınlığının 3 mm olması uygundur. Dolayısıyla piyasadaki tüm üreticiler buna uygun ürünleri piyasaya arz edeceklerdir. Ve siz 24 m den çok yüksek bir inşaat için statik hesaplama istediniz, hesaplamaya göre 3 mm et kalınlığı yetersiz geldi ve daha kalın boru kullanılması gerektiği ortaya çıktı. Bu durumda iskele üreticilerinden özel iskele üretimi istenmek durumu doğacaktır. Özel iskele için özel boru gerektiğinden, boru üretimi yapan firmalar da özel boru çekmek durumunda kalacaktır. Belki iskele aksesuarları da özel olmak durumda kalacaktır. Yani bütün bu özel imalatlar fiyata yansıyacak ve maliyetler çok yükselecektir. Tabi burada şunu unutmamak gerekiyor, bütün bu çalışmalar daha güvenlikli iskele sistemleri oluşturmak için yapılmış olacağından insanımıza verilen değer de artacaktır.

İskelelerin ana yola bakan cephelerinin inşaat koruma filesi ile kapanması da bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu durum statik hesaplamaya doğrudan etki eden bir faktördür. Hesaplama yaptırılırken kullanılacak örtü sisteminin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Örtü filesi yerine, tam kapalı olacak şekilde OSB veya başka bir sistem kullanılacaksa bununda hesaplamada etken olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

İskelenin kurulacağı zeminler bu güne kadar pek önemsenmiyor ve belkide gevşek zeminlere bile iskele kurulumu yapılıyordu. Güvenlikli iskele sistemleri için en önemli kriterlerden bir tanesi de uygun zemindir. Yani uygun olmayan bir zemine kurulan mükemmel güvenlikli bir iskelenin hiç bir önemi olmayacaktır. İnşaatlarda iskele kurulacak zemin için eğer gerekli ise yapılacak iyileştirme veya betonlama faaliyetleri de iskele maliyetlerini arttırmış olacaktır.

TS EN 12810 - 12811 standartları ile birlikte iskele sistemleri artık her hangi bir tip boya ( yaş boya- statik fırın boya vs) yerine, mutlaka galvaniz kaplamalı olacaktır. Galvaniz kaplama , boyamaya göre çok daha pahalı bir sistemdir. Kaldı ki bugün için kendi bünyesinde galvaniz kaplama tesisi olan iskele üreticisi firma yoktur diyebiliriz. İskele üreticileri için bu durum yine maliyet artışına sebep olmaktadır.

İskele üreten firmalar güvenlikli iskele denetimleri ile beraber, daha kalifiye elemanlar istihdam etmekte, ISO 9001 kalite yönetimi sistemini tam manasıyla eksiksiz olarak çalıştırmakta, kendi üretim iç denetlemelerini daha sağlıklı hale getirmekte ve standartlarda belirtilen iskele testlerini kendi bünyelerinde oluşturdukları laboratuvarlarda TSE gözetiminde yaparak daha bilinçli üretimler yapmaktadır. Tüm bu üretim prosesleri neticesinde ürün kalitesi ve fiyatları yükselmektedir.

 

Uzak Doğu İskele İthalatı

Sektör için çok olumlu olan bu iyileştirmeler neticesinde ortaya başka bir korku çıkmaktadır. O da uzak doğudan uygun fiyatlı iskele ithalatı. ( Çin malı iskele vb.. ) Üretim yeri denetlemesi yapılamayacak olan bu ürünlerin, üretilirken gerçekten standartlara uygun üretilip üretilmediğinin denetlenmesi mümkün olmayacaktır. Bu noktada inşaat firmalarını şimdiden dikkatli olmaya davet ediyoruz.

 

İSKELE ; 

Eskiden inşaatlar için en önemsiz kalemlerden biri iken, bugün geldiği konum çok farklıdır. Artık iskele inşaatların mühürlenmesine sebebiyet verebilen, üzerinde titizlikle durulması gereken hassas bir konudur.

 

GÜVENLİKLİ İSKELE konulu yazımız.

Ürünlerimiz

0