logo

Güvenlikli İskele Nedir?

Ana Sayfa > Blog Yazılarımız > Güvenlikli İskele Nedir?

Güvenlikli İskele Nedir?

Güvenlikli İskele Nedir?

Güvenlikli iskele demek TSE tarafından verilmekte olan TS EN 12810-1 belgesine sahip iskele demektir. Güvenlikli iskele demek iş güvenliği konusunda en üstün konumdaki iskele demektir. Güvenlikli iskele demek dış ortamda korozyona karşı en dayanaklı sıcak daldırma galvaniz kaplamalı iskele demektir. 

 

Güvenlikli İskelenin Amacı Nedir?

Kısa cevap: İş güvenliği. Güvenlikli iskelenin amacı her yıl yüksekten düşmeden kaynaklı yaşanan iş kazalarının önüne geçebilmektir. İş güvenliği konusunda yıllarca gerisinde kaldığımız Avrupa standartlarına ulaşmaktır. Amerikan İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresinin istatistikleri, 3.4 metre üzerinde çalışırken düşen insanların % 85'inin hayatını kaybettiğini göstermektedir. İşte bu oranları düşürmek güvenlikli iskelenin amacıdır.

 

GÜVENLİKLİ İSKELE =

İŞ GÜVENLİĞİ

 

Hangi tip (çeşit) iskele güvenlikli iskeledir?

Güvenlikli iskele sadece bir çeşit iskele tipini ifade eden bir terim değildir. Güvenlikli iskele genel manada TS EN 12810-1 standartlarını taşıyan tüm iskele çeşitlerini ifade eder.

 

En yaygın güvenlikli iskele tipi (çeşidi) hangisidir?

Bu ifade genelde dış cephe iskele sistemleri için kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanılan en yaygın dış cephe güvenlikli iskele çeşitleri; Kamalı Flanşlı Tip iskele ve H Tipi İskeledir. Bu iki sistemin güvenlik noktasında birbirlerine üstünlüğü yoktur çünkü iki sistemde TSE belgelidir. Kullanım alışkanlıklarına göre iki sistemden biri tercih edilmektedir. Bu iki sistemin kendilerine göre avantajları ve dezavantajları vardır. 

 

Hangi güvenlikli iskele daha pahalıdır?

Tasarım farklılıklarından dolayı Kamalı Flanşlı Güvenlikli İskele Sistemi, H Tipi Güvenlikli İskele Sistemine göre biraz daha pahalıdır.

 

Galvanizli Güvenlikli İskele Ne Demek?

Aslında tüm güvenlikli iskele sistemleri galvaniz kaplamalıdır. Boya yerine güvenlikli iskele sistemlerinin sıcak daldırma galvanizle kaplanmasını ifade eder. Aslında galvanizsiz güvenlikli iskele ya da boyalı güvenlikli iskele diye bir tabirin olmaması gerekir. Çünkü TS EN 12810-1 belgesinin en dikkat çeken şartlarından bir tanesi korozyona karşı sıcak daldırma galvaniz kaplanmasıdır. 

 

GALVANİZLİ İSKELE=

GÜVENLİKLİ İSKELE

 

Güvenlikli İskele İnşaat Maliyetlerini Arttırır mı?

Evet arttırır. Sadece güvenlikli iskele değil tüm iş güvenliği tedbirleri inşaatın maliyetini arttırmaktadır. Tabi ki bahsedilen bu artış eski sistemlerle yapılan kıyaslamaya göre bir artıştır. Yoksa aslında inşaat maliyetinin vazgeçilmezi olan iş güvenliği, maliyet artışı değil can güvenliği getirmektedir.

 

Güvenlikli İskele Sistemlerini Kim Denetliyor?

Üretim manasında üreticileri TSE denetlemekte ve uygun olan firmaları belgelendirmektedir. 

 

GÜVENLİKLİ İSKELE İNCELEME;

 

Tam Güvenlikli İskele artık tüm Türkiye'de bilinen ve aranan bir ürün haline geldi.
Bu konu hakkında merak edilen çok şey var. Tüm merak edilenleri detaylı olarak tek tek incelemek için mutlaka TS EN 12810-1.. ve TS EN 12811-1.. standartlarının incelenmesi gerekmekte.
Ancak biz bu yazımızda çok detaya inmeden Tam Güvenlikli İskele konusunda kabaca fikir vermeyi hedefledik. Tüm standartları süzgeçten geçirdikten sonra güvenlikli iskelenin ana hatlarını inceliyoruz.
Aşağıdaki görsel güvenlikli iskele standartlarının baz aldığı ana ölçülere açıklık getirmek üzere kullanılmaktadır. Bu görselde bahsedilen ölçülerle ilgili detaylar aşağıdadır.

 


 

Güvenlikli İskele Ölçüleri Açıklamalar

b : Serbest yürüme bölümü, 500 mm ve (c - 250 mm) değerlerinden hangisi daha büyükse en az o değerde olmalıdır
c : Dikmeler arasındaki net mesafe
h1a, h1b : Sırasıyla bağ elemanları veya enine ara bağlantılar ile çalışma alanı arasındaki net baş mesafesi
h2 : Net omuz yüksekliği
h3 : Çalışma alanları arasındaki net baş yüksekliği
p : Baş yüksekliği kısmındaki net genişlik, 300 mm ve (c - 450 mm)  değerlerinden hangisi daha büyükse en az o değerde olmalıdır.

w   :  Çalışma alanları için genişlik sınıfları

 

 

Güvenli iskele sistemlerinde Türkiye'de genel olarak tercih edilen genişlik sınıfı W06 dır. Yani yürüme platformu olarak kullanılan sac kalasların yan yana 2 tane kullanılması durumundaki genişliği 60 cm den az olmamalı, 90 cm den çok olmamalıdır. 

90 cm üzeri genişlik istenirse W09 ve üzeri sınıflar kullanılmalıdır.
Buradan anlaşıldığı üzere yan yana gelen 2 kalasın eni toplam 60 cm den az olamayacağına göre , kullanılacak bir kalasın eni min. 30 cm olmalıdır. Oğuzhan iskele olarak 32 cm eninde kalaslar üretmekteyiz. 

 

Güvenli iskele sistemlerinde Türkiye'de genel olarak tercih edilen genişlik sınıfı W06 dır. Yani yürüme platformu olarak kullanılan sac kalasların yan yana 2 tane kullanılması durumundaki genişliği 60 cm den az olmamalı, 90 cm den çok olmamalıdır. 

90 cm üzeri genişlik istenirse W09 ve üzeri sınıflar kullanılmalıdır.

Buradan anlaşıldığı üzere yan yana gelen 2 kalasın eni toplam 60 cm den az olamayacağına göre , kullanılacak bir kalasın eni min. 30 cm olmalıdır. Oğuzhan iskele olarak 32 cm eninde kalaslar üretmekteyiz. 

 

 Güvenlikli İskele Baş mesafesi sınıfları

Tam Güvenlikli İskele üzerinde çalışan bir işçi için standart minimum baş mesafesi yüksekliğini 190 cm olarak belirlemiştir.

 

 

Güvenlikli İskele Yan Koruma ( Korkuluk ve Topukluk )

 

Güvenlikli İskele yürüme platformları üzerinde çalışan bir işçinin arkaya doğru düşmesine engel olmak için 2 sıra korkuluk yatay elemanı kullanılmalıdır.
Bunların minumum ölçüleri yandaki şekilde gösterildiği yerlerden 47 cm şeklinde olmalıdır. Yürüme platformu üzerinden yan korkulukların üst mesafesi 1m şeklinde olmalıdır.

Güvenlikli İskelede çalışan işçilerin yürüme platformundan ayağının arkaya doğru kaymasını ve küçük malzemelerin düşmesini önlemek için topukluk elemanları kullanılmalıdır. Bunlar sac kalas hizasından başlayıp min 15 cm yüksekliğinde olmalıdır.

 

Güvenli İskele Alt Ayar Milleri ( Taban Plakaları )

Güvenlikli İskele de kullanılacak taban plakalarının yere basan tablası min. 12,5 cm x 12,5 cm şeklinde olmalıdır.
Kabartmalı veya kabartmasız düz sactan üretilebilir. Belgelendirilme sürecinde TSE laboratuvarlarında test edilerek onaylanmaktadır.


 Güvenlikli İskele Duvar Bağlantı Elemanları

 

Tam Güvenli iskele sisteminin en hayati parçalarından biridir. Kaç adet kullanılması gerektiği statik hesaplamalar neticesinde ortaya çıkmaktadır. İskelenin dış yüzeyine koruma filesi veya branda gelecekse duvar bağlantı sıklığı artmaktadır.

 

Konfigürasyon ve talimat el kitabında kullanılması gereken duvar bağlantı elemanı sayısı hakkında bilgiler bulunmaktadır.
Aşağıdaki şekilde kırmızı noktalar halinde örnek olarak gösterilmiştir.
 


 

Güvenlikli İskele Çapraz Bağlantı Elemanları

Güvenlikli iskele sistemlerinde çapraz eleman mutlaka kullanılmalıdır. Çapraz elemanlar statik hesaplamalarda çıkacak duruma göre adetlendirilir. Firmamız ürünlerinde bu durum min. 1 dolu ( çaprazlı ), 2 boş ( çaprazsız ) ve max. bir dolu ( çaprazlı ), 4 boş ( çaprazsız ) olacak şekilde çıkmaktadır.

Yandaki şekilde 1 dolu, 2 boş durumunu izah eden çapraz tablosunu görebilirsiniz.

 

Güvenlikli İskele Galvaniz Kaplama

Güvenlikli iskele sistemlerini oluşturan ürünlerin tamamı galvaniz kaplama olmalıdır. Boyalı ürünler bu standartın ( TS EN 12810-1) dışında kalmaktadır.

 

Güvenlikli İskele Test ve Deneyler

-Platform Deneyleri:
1. Düşme Deneyi
2. Tekil Yük Deneyi;
   a) Dayanıklılık
   b) Sehim
3. Düzgün yayılı yük Deneyi
4. Kısmi alan yükü Deneyi

-Merdiven Deneyleri:
1. Tekil Yük Deneyi
2. Düzgün Yayılı Yük Deneyi

-Sehim Deneyleri:
1.Yan Koruma Sehim Deneyi;
   a) Aşağı Doğru Düşey Yükleme Deneyi
   b) Yatay Yükleme Deneyi
   c) Yukarı Doğru Düşey Yükleme Deneyi
2.Topuk Tahtası Sehim Deneyi

 

Kamalı Flanşlı Tip Güvenlikli İskele

H Tipi Güvenlikli İskele

> İSKELE

> TS EN 12810-1 &  TS EN 12811

Ürünlerimiz

0