logo

İskele Periyodik Kontrol ve Risk Analiz Raporu

Ana Sayfa > Blog Yazılarımız > İskele Periyodik Kontrol ve Risk Analiz Raporu

İskele Periyodik Kontrol ve Risk Analiz Raporu

İskele Sistemleri Periyodik Kontrol / Fenni Muayene, Risk Değerlendirmesi/ Analizi, Kurma, Kullanma ve Sökme Planları, Prosedürler, Statik Raporlar ve fazlası…

İskele sistemleri ile ilgili tüm konular arasında en çok kafa karıştıran bir türlü ne yapılacağının tam olarak bilinemediği konu periyodik kontroller, kurma/ kullanma/ sökme planları, kullanma raporu, uygunluk raporu, risk analizleri, statik raporlar vb.

 

Risk büyük olunca prosedürler çok oluyor. 2022 yılı başında ÇSGB tarafından (2020 yılına ait) yayımlanan belgelerde inşaat sektöründeki ölümlü iş kazalarında, yüksekten düşme sonucu meydana gelen ölümlerin oranı %37,5 tur.

 

İskele sistemleri ile ilgili tüm süreci, tüm merak edilen soruları (S.S.S.) OĞUZHAN ÇELİK İSKELE VE KALIP SAN. A.Ş. olarak sahadan gelen bilgiler ve ilgili mevzuatlara göre toparladığımız ve özgün olarak kaleme aldığımız makalemizi aşağıda sunuyoruz;

'İSKELENİN SERÜVENİ'
İçindekiler;

A- ÜRETİM AŞAMASI

1- TSE Belgeli Güvenlikli İskele Üretimi

a- İskelenin imalatı

b- İskelenin test ve deneyleri

c- İskelenin Statik Hesaplaması

d- Mamul el kitabı hazırlanması

e- TSE belgelendirme

 

B- BELEDİYE İNŞAAT RUHSATI AŞAMASI

1- İskele Projesi

a- İskele projesi nedir?

b- İskele projesini kim hazırlar?

c- İskele projesi nasıl neye göre hazırlanır?

d- Örnek iskele projesi?

 

C- ŞANTİYE AŞAMASI

1- İskele Kurma Kullanma ve Sökme Planı ve Raporu

a- İskele kurma kullanma ve sökme planı nedir?

b- İskele kurma kullanma ve sökme planınıkim hazırlar?

c- İskele kurma kullanma ve sökme raporu nedir?

d- İskele kurma kullanma ve sökme talimatları prosedürü?

2- İskele Eğitimleri Belge ve Sertifikaları

a- İskele Teftişi (denetimi) Eğitimi / İskele Kontrolör Eğitimi

b- İskele Süpervizörü Eğitimi

c- İskele kurulum elemanı Eğitimi?

3- İskele Kontrol Formu

a- İskele kontrol formu nedir?

b- İskele hangi sıklıkla, ne zaman kontrol edilmelidir?

c- İskele kontrol formunu kim düzenler?

d- İskele kontrol formu örneği

4- İskele Statik Hesaplama Raporu

a- İskele statik hesaplamasını nedir?

b- iskele statik hesaplamasını kim yapar? 

c- iskele statik hesap örneği?

5- İskele Uygunluk Raporu

a- İskele uygunluk raporu nedir?

6- İskele için Risk Değerlendirmesi / Risk Analizi

a- Risk değerlendirmesi/ Risk analizi nedir?

b- Risk değerlendirmesini/ Risk analizini kim yapar?

c- Risk değerlendirmesi/ Risk analizi hazırlamamanın cezası var mıdır?

d- İskele risk değerlendirmesi örneği? İskele risk analizi örneği?

7- İskele Periyodik Kontrolü / İskele Periyodik Muayenesi

a- İskele periyodik kontrolünü nedir?

b- İskele periyodik kontrol yönetmeliği nedir, nasıl ulaşabilirim?

c- İskele periyodik kontrolünü kim yapar?

d- İskele periyodik kontrol süresi ne kadar?

e- İskele periyodik kontrol raporu?

f- İskele periyodik kontrolü nasıl yapılır?

g- Örnek İskele periyodik kontrol formu / içeriği?

d- Örnek iskele projesi?

 

D- GERİ DÖNÜŞÜM AŞAMASI

1- Hurda İskeleler ne oluyor?

 

 

 

 

 

A- ÜRETİM AŞAMASI

 

1- TSE Belgeli Güvenlikli İskele Üretimi

 

a- İskelenin imalatı

İskele sistemleri TSE standartlarına uygun nitelikte tedarik edilen hammaddelerden, Oğuzhan İskele üretim tesisinde TS EN 12810-1 standartlarına uygun olarak imal edilir. Ürünler Sıcak daldırma galvanizle kaplanır, paketlenir.

b- İskelenin test ve deneyleri

Oğuzhan iskele de üretimi tamamlanan iskele parçalarından TSE tarafından belirlenen numuneler yine TSE tarafından akredite bir kuruma test için gönderilir, alınan uygunluk raporları TSE ye sunulur. Ayrıca Oğuzhan üretim tesisinde TSE gözetiminde iskele elemanları TSE 12810-2 ve TSE 12811-1 Standartlarına göre Dayanıklılık, Yükleme, Sehim ve Küre Atma deneyleri ve diğer ölçümler yapılarak, TSE yetkilileri tarafından raporlanır. 

c- İskelenin Statik Hesaplaması

TSE tarafından istenen 24,5m yükseklik için standart kuruluma göre iskele statik hesaplaması yaptırılır ve TSE ye sunulur. Bu hesaplamalar iskele kaplama çeşitlerine göre açık, yarı açık(file kaplı) ve kapalı (branda kaplı) olarak ayrı ayrı yaptırılır ve kaplama durumlarına göre ankraj noktaları belirlenir.

d- Mamul el kitabı hazırlanması

TSE tarafından istenen kriterlere uygun mamul el kitabı hazırlanır. Mamul el kitabında; İskele parçalarının tüm özellikleri, iskele sisteminin kurulumu, statik hesaplamaya göre belirlenen ankraj noktaları, iskele kaplama alternatifleri (açık, yarı açık, kapalı) ve diğer istenen detaylar bulunur. Oğuzhan mamul el kitabı, güvenlikli iskele sistemlerimizi alan müşterilerimize sunulmaktadır.

e- TSE belgelendirme

Tüm bu süreçler neticesinde TSE gerekli incelemelerini tamamlar ve belgelendirme işlemi gerçekleşir. Dış cephe iskele sistemleri için ana belge TS EN 12810-1 belgesidir ve Oğuzhan İskele ’de mevcuttur. 

Çok sorulduğu için şunu da açıklamakta fayda var;

TSE ayrıca TS EN 12811 belgelendirmesi yapmamaktadır çünkü bu belge ana standart olan TS EN 12810-1 kapsama alanı içindedir. Yani TS EN 12811 gereklerini yerine getirmeyen firmalara TS EN 12810-1 belgelendirmesi yapılmamaktadır. Daha da ayrıntılı bilgi için TSE’ye başvurabilirsiniz. 

 

 

(Görsel TSE resmî web sitesinden alınmıştır.)

 

 

B- BELEDİYE İNŞAAT RUHSATI AŞAMASI

 

1- İskele Projesi

 

a- İskele projesi nedir?

İskele projesi inşaatlarda kullanılacak iskele sistemlerinin, paket yazılımlar yardımı ile her inşaat için ayrı ayrı kurulum tasarımlarının simülatörden yapılması ve yapılan kurulumun statik olarak hesaplanarak, uygunluğunun raporlanması demektir.

b- İskele projesini kim hazırlar?

İskele projesini inşaat mühendisleri veya statik proje mühendisleri hazırlar. Statik proje mühendisi olmak için üniversitelerin İnşaat Mühendisliği programından mezun olmak gerekmektedir.

c- İskele projesi nasıl neye göre hazırlanır?

İskele projelendirme ve hesaplamalarında TSE tarafından iskele sistemleri için verilen standartlar baz alınmalıdır. TS EN 12810-1 standardına ilaveten atıf yapılan standartlar yukardaki görselde de gözüktüğü gibi şunlardır; 

TS EN 74 :2003; TS EN 10204 :1996; TS EN 10219-2 :2004; TS 8481 EN 39 :2003; TS EN 12810-2 :2005; TS EN 12811-1 :2005; TS EN 12811-2 :2005; TS EN 12811-3 :2005; TS ENV 1999-2 :2004; TS EN 755-8 :2004; 

d- Örnek iskele projesi?

Her belediye kendine göre kriterler belirlemiş ve iskele projesi ile ilgili örnek bir iskele projesi hazırlamış veya şartlarını belirlemiştir. İnternette rastgele örnek proje aramak yerine bağlı olduğunuz belediyeden ücretsiz olarak en hızlı ve doğru şekilde tedarik edebilirsiniz.

 

C- ŞANTİYE AŞAMASI

 

1- İskele Kurma, Kullanma ve Sökme Planı ve Raporu

 

a- İskele kurma, kullanma ve sökme planı nedir?

Başlıktan da anlaşılacağı üzere hiç bilmeyen birisine iskeleyi nasıl kurması gerektiğini, iskeleyi nasıl kullanması gerektiğini ve işi bitince iskeleyi nasıl sökmesi gerektiğini izah edebileceğiniz açıklayıcı plandır.

b- İskele kurma, kullanma ve sökme planın da neler olmalı? 

 • Öncelikle iskelenin kurulması, kullanılması ve sökümü ile ilgili kullanım kılavuzunda belirtilen hususlar olmalıdır.
 • İskelenin kurulacağı yapı ve çevreye ait bilgiler (Yaya ve araç trafiği, kazı çalışmaları, yüksek gerilim hatlarına olan mesafeler, zemin koşulları, bağlandığı yapı veya binanın durumu vb.)
 • Yüksekte çalışma sırasında malzeme düşmesi ve insan düşmesini önlemek için alınan tedbirler.
 • Kurulum ve söküm işlemlerinin hangi sıralamaya göre yapılması gerektiği (Kullanım Kılavuzu)
 • İskele malzemelerin istiflenmesi, taşınması, kaldırılması ve indirilmesi sırasında dikkat edilecek hususlar (Malzemelerin düşmesi, devrilmesi, ergonomi vb.)
 • Ankrajla ilgili hususlar (ankraj malzemelerinin özellikleri, yapı üzeri ankraj noktaları vb.)
 • Çalışma ortamının düzen ve temizliğinin sağlanması ile ilgili uyulacaklar.
 • Sağlık ve güvenlik işaretleri ile ilgili hususlar.
 • Yapılan işe özel dikkat edilmesi gereken diğer hususlar.

(ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü –Güvenli İskele Projesi (GİP) - Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri 2014) www.oguzhaniskele.com

c- İskele kurma, kullanma ve sökme planını kim hazırlar?

4.3.2. Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; yapı işlerinde inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri; gemi inşası ve sökümü işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu plan, iskele ile ilgili detay bilgileri içeren standart form şeklinde olabilir(İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK-2)

d- İskele kurma, kullanma ve sökme raporu nedir?

Hazırlanan iskele kurma, kullanma ve sökme planının oluşturulması esnasında yapılan proseslerden istenirse bir rapor hazırlanabilir. Ayrıca şantiyenin farklı noktalarındaki farklı tip ve özelliklerdeki iskeleler için ayrı ayrı iskele kurma, kullanma ve sökme planı hazırlandıysa tüm bunlar tek bir yerde iskele kurma, kullanma ve sökme raporu olarak tutulabilir.

e- İskele kurma, kullanma ve sökme talimatları prosedürü?

İnşaat işlerinde kullanılacak iskelelerin güvenli kullanımını sağlamak için hazırlanmaktadır. Buradan örnek bir> iskele kurma, kullanma ve sökme talimatı örneğine ulaşabilirsiniz. Her şantiye kendine özgü bir talimat hazırlayabilir.

 

 

2- İskele Eğitimleri Belge ve Sertifikaları

 

İskele eğitimleri; iskele kurma/sökme eğitimleri, iskele teftişi (denetimi) eğitimleri, iskele süpervizörü eğitimleri gibi alt başlıklara sahip. İskeleleri kuracak kişilere farklı, iskeleleri denetleyecek kişilere ise farklı eğitimler verilmesi gereklidir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ MADDE: 11 ve Ek:II Madde: 4.3.6 ‘ e göre İskelelerin kurulumu, sökülmesi ve kullanım öncesinde gözetim ve denetim işini yapacak kişilerin yeterli eğitim almaları ve kurma – sökme planlarına göre denetim yapmaları yasal zorunluluk haline gelmiştir.

 

İskele Eğitimlerini Kim Verir?

İskele eğitimini veren birçok belgelendirme firması bulunmaktadır. E-devlet onaylı sertifika veren akredite kuruluşları tercih etmenizi öneriyoruz. İnternetten yapacağınız kısa bir araştırmayla ilgili iskele eğitimi veren firmalara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bu eğitimlerin kesin bir sayısı olmamakla birlikte öne çıkanlar şöyledir;

a- İskele Teftişi (Denetimi) Eğitimi / İskele Kontrolör Eğitimi

Farklı isimler altında bu eğitimler verilebilmektedir. İskele teftişi eğitimi, iskele denetimi eğitimi, iskele kontrolör eğitimi, iskele inspektör eğitimi, iskele denetmeni/denetçisi eğitimi gibi. 

İskele kurulum, kullanım ve söküm esnasında iskeleleri teftiş edecek olan personellerin; iskelelerin kontrolünü yapan ve onaylama sürecinde görevli kişiler için gereken bilgi ve beceriyi kazanmalarının sağlanması için bu eğitimler yapılır. Eğitim sonucunda sertifika alınır.

b- İskele Süpervizörü Eğitimi

İskele süpervizörlük eğitiminin amacı; İskelelerdeki çalışmalarda 

 • Önlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde alınması, 
 • Denetimlerin kaliteli ve eksiksiz bir şekilde yapılması, 
 • Yaralanma ve ölümlerin sıfıra indirilmesi veya minimum seviye de tutulması

olarak sıralanabilir. İşte bu yüzden iskelede çalışanların kontrolleri, eğitimleri, denetimleri konusunda görev alan kişilerinde konu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olması amacıyla bu eğitimler verilir. Eğitim sonunda ‘iskele süpervizörü sertifikası’ belgesi alınır.

c- İskele Kurulum Elemanı Eğitimi

Bu eğitimlerin amacı yüksekte yapılan işlerin güvenli yapılması, iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uyumu sağlayabilecek olan personelin nitelendirilmesi, ustalaşmış kişilerin acemilerden ayrılması ve tecrübeli kişilerin belgelendirilmesidir. Bu eğitim neticesinde akredite bir kuruluştan ‘İskele Kurulum Elemanı Belgesi’ alınır. Buna ilaveten ayrıca istenen belge ve eğitimler;

 • Mesleki Yeterlilik Belgesi Millî Eğitim Bakanlığı onaylı
 • İşe Giriş İSG Eğitimi
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi (Teorik ve Pratik)
 • İple erişim eğitimi (IRATA 3 ve/veya SPRAD sertifikalı eğitmenler)
 • İskele Kurma / İskele Sökme eğitimi (Teorik ve Pratik)
 • İlk Yardımcı eğitimi
 • Acil Durum tatbikatları
 • Kaza ve sonrasında yapılacaklar tatbikatı
 • Askıda kalan personeli kurtarma tatbikatı
 • İşbaşı İSG Konuşmaları (Toolbox)

 

3- İskele Kontrol Formu

 

a- İskele kontrol formu nedir?

İskele sistemi üzerindeki çalışmalar sürdükçe, iskele malzemelerinin düzenli olarak kontrolünün sağlanması, dikkat edilmesi gereken bir husustur. Yönetmelikte geçen bu kontrollerin yapılması için hazırlanan belgeye ‘’ Kontrol Formu ‘’ denir. 

b- İskele hangi sıklıkla, ne zaman kontrol edilmelidir?

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlarda iskele kontrol edilmelidir:

 • Kullanılmaya başlamadan önce,
 • Haftada en az bir kez,
 • Üzerinde değişiklik yapıldığında,
 • Belli bir süre kullanılmadığında,
 • Sismik sarsıntı, kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava şartlarına veya denge ve sağlamlığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında.

c- İskele kontrol formunu kim düzenler?

Cephe İskelelerinde Güvenli Çalışma Rehberi T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan cephe iskelelerinde güvenli çalışma rehberinde iskele kontrol formunu işveren tarafından tayin edilecek ‘ehil kişi’ nin doldurması tavsiye edilmektedir. >Buradan inceleyebilirsiniz.

d- İskele kontrol formu örneği

Buradan Bakanlık tarafından hazırlanmış olan örnek> iskele kontrol formu örneğine ulaşabilirsiniz. Bu form her firmaya göre değişiklik gösterebilir, iyileştirilebilir. 

 

 

4- İskele Statik Hesaplama Raporu

 

a- İskele statik hesaplamasını nedir?

İskele sistemlerinin değişiklik gösteren çalışma şartları altında, üzerine gelebilecek kuvvetlere karşı dayanımının ve taşıma kapasitelerinin ölçülebilmesi için yapılan hesaplamalara ‘’İskele Statik Hesabı’’ denir.

b- iskele statik hesaplamasını kim yapar? 

İnşaat mühendisleri veya statik proje mühendisleri hazırlar. Statik proje mühendisi olmak için üniversitelerin İnşaat Mühendisliği programından mezun olmak gerekmektedir. İskele statik hesaplaması başlı başına bir sektör haline gelmiştir. Çok sayıda tecrübeli mühendislik firması bu hizmeti vermektedir.

c- iskele statik hesap örneği?

Buradan örnek> iskele statik hesaplaması örneğine ulaşabilirsiniz. İnşaat mühendislerinin kullandıkları programlara göre farklı sunumlar olarak hazırlanabilmektedir.

 

5- İskele Uygunluk Raporu

 

a- İskele uygunluk raporu nedir?

Aşağıda belirtilmekte olan 3 ayrı rapor için de ‘İskele uygunluk raporu’ tanımı yapılmaktadır. Bu yüzden söylenmek istenen şey çok iyi ayırt edilmelidir. Bu 3 rapor şunlardır; 

 • İskelenin Standartlara uygunluk raporu? 

Eğer iskelelerin güvenli ve mevzuata uygun olduğuna dair bir rapor hazırlanması istenirse; bunun için üreticiden TS EN 12810-1 belgesi ve Mamul El Kitabı istenir ve bunlara istinaden uygunluğu ile ilgili bir rapor düzenlenebilir.

 • İskelenin Kurma ve Kullanma Uygunluk raporu? 

Şantiye ulaşmış olan iskelelerin hazırlanmış olan ‘iskele kurma, kullanma ve sökme planına’ uygun olarak kurulduğunu tespit etmek için bir rapor hazırlanabilir. Bu rapor iskele kurma ve kullanma uygunluk raporu olarak adlandırılabilir.

 • İskelenin Periyodik Kontrol Uygunluk raporu?

Periyodik kontrolleri yapan firma veya mühendislerin, kontrol aşamasında hangi test ve işlemlerin yapıldığına dair hazırladıkları rapordur. Bu rapor sonucu iskele sisteminin uygun veya uygun olmadığı belirtildiği için ‘periyodik kontrol uygunluk raporu’ olarak ta adlandırılabilir. (Periyodik kontrol ayrıca bir başlık olarak aşağıda incelenmiştir.)

 

 

 

 

 

6- İskele için Risk Değerlendirmesi / Risk Analizi

 

a- Risk değerlendirmesi/ Risk analizi nedir?

Risk analizi ;  İşyerlerinde veya inşaat sahalarında çalışma şartlarından veya işin yürütülmesindeki ortam ve koşullardan kaynaklanan çeşitli risklerin, büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için oluşturulan prosestir.

 

İskelelerde kazalara engel olmak için, iş sağlığı ve güvenliğinin etkin olması gerekir. Risk değerlendirmeleri ile tehlikeler belirlenip hangi iş kazalarının olabileceği nedenleri ile belirtilir. Ayrıca hangi meslek hastalıklarının meydana gelebileceğini de ön görerek en doğru önlemlerin alınması sağlanarak engel olmaya çalışılır.

b- Risk değerlendirmesini/ Risk analizini kim yapar?

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

 • İşveren veya işveren vekili.
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
 • İşyerindeki çalışan temsilcileri.
 • İşyerindeki destek elemanları.
 • İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
 • İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.
 • Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.
 • İşveren, risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar, görevlerini yürütmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kısıtlayamaz.
 • Risk değerlendirmesi çalışmalarında görevlendirilen kişi veya kişiler işveren tarafından sağlanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ- Resmî Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28512) www.oguzhaniskele.com

c- Risk değerlendirmesi/ Risk analizi hazırlamamanın cezası var mıdır?

Evet vardır ve aykırılığın devam ettiği her ay için ayrı ayrı ceza kesilir. Güncel ceza miktarını öğrenmek için ‘6331 Sayılı İSG kanununa göre 2023 yılında uygulanacak idari para cezaları; Madde 10- Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma’ başlıklı yazıyı kontrol edebilirsiniz.

d- İskele risk değerlendirmesi örneği? İskele risk analizi örneği?

Buradan örnek> ‘iskele risk analiz değerlendirme örneği’ için hazırlanan forma ulaşabilirsiniz. Bu sadece fikir vermesi açısından örnek bir formdur. Her şantiyenin kendine özgü koşulları ve riskleri olabilir, bu nedenle risk değerlendirmeleri şantiye özelinde özenle hazırlanmalıdır.

İskele risk değerlendirme örneğini inceledikten sonra bu forma uygun olarak iskele için hazırlanmış örnek içerikleri aşağıda bulabilirsiniz; iskele risk analizi örneği,

Örneğin bir satıra bunu girebilirsiniz;

* ALAN; Genel / Saha,

* TEHLİKE KAYNAĞI; İskele ve İskele üzerinde çalışma. 

* TEHLİKE; İskele ayaklarının yere tam oturmaması

* RİSK; İskelenin yıkılması

* O= Olasılık Puanı

* Ş= Şiddet Puanı

* AZALTICI / ÖNLEYİCİ FAALİYET; İskele ayakları denetlenmeden işe başlanmaması

* SORUMLU KİŞİ; İş veren / İş veren Vekili

Burada bahsedilen tehlike olanİskele Ayaklarının Yere Tam Oturmaması’ ile ilgili risk sadece bahsedilen ‘İskelenin yıkılması’ riski değildir. Ayrıca aşağıdaki riskler de vardır;

 • İskele üzerindeki malzemelerin aşağıya düşmesi
 • İskele üzerindeki işçinin düşmesi
 • İskelenin diğer işçilerin üzerine yıkılması

Her risk için ayrı satır açılmalı ve değerlendirilmelidir. Tehlike aynıdır ama riskler farklıdır. Ve tüm riskler için olasılık, şiddet, risk puanı ve öncelik sırası numaralandırılır.

 

Fikir vermesi açısından iskele ile ilgili olabilecek diğer potansiyel TEHLİKELER den bazıları şöyle olabilir;

 • İskele Çaprazlarının Tam Olarak Monte Edilmemesi
 • İniş ve Çıkış Merdiveninin Olmaması
 • Platform Korkuluklarının Olmaması
 • İskele üzerinde Taşıma Kapasitesinin Belirtilmemiş Olması
 • Emniyet Kemeri Takılmaması
 • Söküm Yapılması

Tüm bu tehlikeler için riskler belirlenmeli ve her risk için ayrı satır açılmalı ve risk puanı belirlenmelidir. (Yukarıda belirtilen örnek risk analizi verileri sadece fikir vermek amaçlıdır.)

 

 

 

 

7- İskele Periyodik Kontrolü / İskele Periyodik Muayenesi

 

a- İskele periyodik kontrolünü nedir?

İş ekipmanlarının, (konumuz iskele oluğuna göre iskele sistemlerin de) “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ve ilgili standartlar göz önünde bulundurularak düzenli aralıklarda kontrollerinin yapılması işlemlerine Periyodik Kontrol (Periyodik Muayene) denir.

Şu unutulmamalıdır ki; İskele sistemlerinden kaynaklı kaza risklerini en aza indirmek için periyodik muayenenin düzenli aralıklarla (6 ayda bir) yaptırılması iş verenlere maddi, manevi ve hukuksal olarak bir avantajdır.

b- İskele periyodik kontrol yönetmeliği nedir, nasıl ulaşabilirim?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemek için hazırlanmış olan yönetmelik aynı zamanda kapsam dahilinde olduğu için sektör içinde İskele periyodik kontrol yönetmeliği olarak ta anılmaktadır. Bu yönetmeliğin tamamına >buradan ulaşabilirsiniz;

 

c- İskele periyodik kontrolünü kim yapar?

Bu sorunun cevabı >Resmî gazetede yayınlanmıştır. Şöyle ki; İşverenin yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yaptırmakla yükümlü işverenler; periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin, Yönetmeliğin EK-III ünde yer alan ilgili branşlardan olduğunu ve EKİPNET sisteminde geçerli kayıt numarasının bulunduğunu kontrol etmek zorundadır.  www.oguzhaniskele.com

İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makina mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları makina ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.

Yani; EKİPNET sistemine kayıtlı mühendis ve teknikerler bu kontrolleri yapabilir. EKİPNET: İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini/ muayenelerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve takibi programıdır.

Bilgilendirme; TSE tarafından yapılan iki günlük eğitimin ardından yapılan sınavdan başarılı olan mühendis ve teknikerler bu sisteme kayıt olur ve sertifikalarını alırlar. Sisteme kayıtlı olanlar e-devlette EKİPNET sisteminden sorgulanabilir. EKİPNET sistemine kayıtlı olmayan hiç kimse iskele periyodik kontrollerini yapamaz. 

d- İskele periyodik kontrol süresi ne kadar?

 ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde’ net bir şekilde Yapı iskelelerinin periyodik kontrolü olarak ifade edilmiş ve standartlarda süre belirtilmediği sürece azami kontrol süresi olarak 6 ay belirlenmiştir. Yani iskeleler her 6 ayda bir periyodik kontrolden geçmelidir.

e- İskele periyodik kontrol /muayene raporu?

Periyodik kontrolleri yapan firma veya mühendislerin, kontrol aşamasında hangi test ve işlemlerin yapıldığına ve çıkan test sonuçlarına göre iskele sisteminin uygun olup olmadığına dair hazırladıkları rapordur. Bu rapor içeriği hakkında aşağıdaki iki maddede ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

f- İskele periyodik kontrolü nasıl yapılır?

İskele periyodik kontrolünde neler yapılıyor sorusunun cevabı çok merak ediliyor. Periyodik kontrollerde sahadan aldığımız uygulama bilgilerine göre yapılanları özetle şöyle sıralayabiliriz; 

 • İskelenin genel Kontrolü
 • Tesisat dizaynının gözden geçirilmesi ve onaylanması
 • Görsel kalite kontrollerinin yapılması
 • Fonksiyonel kontrollerin yapılması
 • Fotoğraflama
 • Yük testi

g- Örnek İskele periyodik kontrol formu / içeriği?

Bu form iskele periyodik kontrol raporunu oluşturan formdur. Birçok belgelendirme ve mühendislik firması rapor hizmeti vermektedir. Her firma kendine has olarak bu formu oluşturabilir. Merakınızı gidermek adına bu formda genel olarak neler bulunduğu aşağıda sıralanmaktadır; 

 

İskelenin üreticisi, iskelenin sahibi, iskelenin teknik özellikleri, kontrol dayanağı olan yönetmelik ve standartlar, muayenenin yapıldığı yer, muayene safhası, muayene çeşitleri, rapor no, kontrol tarihi, rapor tarihi, geçerlilik süresi, uygulanan muayenelerin açıklamaları, muayeneye katılanlar, sahadan çekilen ürün fotoğrafları, tanımlanan uygunsuzluklar, gözetim sonucu ve uygunsuzlukların takibi, muayenenin sonuçları, kontrolü yapan uzman ve teknik yönetici imzaları vb.

 

D- GERİ DÖNÜŞÜM AŞAMASI

1- Hurda İskeleler ne oluyor?
Ömrünü şantiyelerde geçirmiş olan iskeleler, zamanla eğildi, büküldü, korozyona uğradı ve sonuçta denetimlerden geçemeyecek seviyeye yani uygunsuz hale geldi. İşte bu aşamada dahi iskele sistemleri son bir kazanç daha getirir. Hurda iskele olarak geri dönüşüm firmalarına satılır. Yazımızın sonunda biraz gülümsemek için şunu diyebiliriz ki; iskele sistemlerinde Reenkarnasyon vardır :) Önceki hayatları ve sonraki hayatları olmuştur, olacaktır…

 

Bu makale Oğuzhan Çelik İskele ve Kalıp San. A.Ş. olarak üzerinde emek harcadığımız ve iskelenin serüvenini derlediğimiz bir makale olmuştur. Lütfen izinsiz olarak kopyalamayınız. Umarız aklınızdaki sorulara cevap bulmuşsunuzdur.  Eğer bu yazımız size faydalı olduysa, sosyal medya hesaplarınızda sayfamızın linkini paylaşarak bize katkıda bulunabilirsiniz. Teşekkürler.

 

> İSKELE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

> İSKELENİN GELECEĞİ VE İSKELE TEKNOLOJİLERİ

Ürünlerimiz

0