logo

Güvenlikli İskele Yük Sınıflarına Göre Ankraj Noktaları

Ana Sayfa > Blog Yazılarımız > Güvenlikli İskele Yük Sınıflarına Göre Ankraj Noktaları

Güvenlikli İskele Yük Sınıflarına Göre Ankraj Noktaları

Güvenlikli İskele Yük Sınıflarına Göre Ankraj Noktaları Nasıl Hesaplanır?

Güvenlikli İskele sistemleri yapılacak işlerin durumuna göre yük sınıflarına göre ayrılmaktadır. Bu yük sınıfları statik projeleri de doğrudan etkilemekte ve raporlar yük sınıflarına göre değişiklik göstermektedir. En önemli kriter Ankraj Noktaları yani Ankraj Sayısı üzerinde olmaktadır.
 

İskele ankraj sayısını ve yerlerini etkileyen diğer bir faktör de iskele dış yüzeyine uygulanacak file veya branda kaplama durumudur. İskele dış cephesinde kullanılacak file ve brandalar sisteme yelken etkisi yaptığı için kaplama durumuna göre ankraj noktalarının sıklığı statik hesaplamalarda dikkate alınmaktadır.

H Tipi Cephe İskele Sistemlerimiz için statik hesaplama sonuçlarına göre şekillenen varyasyonlar aşağıda ayrı ayrı sunulmaktadır.
 

1- Açık İskele Ankraj Detayı– Yük Sınıfı 3 

 

Oğuzhan H Tipi İskele (Açık) / Oğuzhan H Type Scaffolding (open) 
Platform Genişliği / Platform Width0,70 m
Platform Boyu / Platform Length2,50 m
İskele Yüksekliği / Scaffolding Height24,00 m
Çalışılabilir Rüzgar Yükü / Workable Wind Load0,2 kN/m²
Alt Ayar Mili Açıklığı / Base Jack span0,20 m
Yük Sınıfı 3 için / For Load Class 32 kN/m²
İskelenin Cepheden Mesafesi / Scaffold Distance From Building0,30 m

 

Duvar Bağlantı Elemanlarına Rüzgardan Gelen Max. Kuvvet (açık)

Max. Force from Wind to Wall Connection Brace ( open)

 
F (KN)4,08
Duvar Bağlantı Elemanı / Wall Connection Brace

 

2- Yarı Açık(fileli) İskele Ankraj Detayı– Yük Sınıfı 3 

 

Oğuzhan H Tipi İskele (Yarı Açık - Fileli) 

Oğuzhan H Type Scaffolding ( Half Open – with mesh )

 
Platform Genişliği / Platform Width0,70 m
Platform Boyu / Platform Length2,50 m
İskele Yüksekliği / Scaffolding Height24,00 m
Çalışılabilir Rüzgar Yükü / Workable Wind Load0,2 kN/m²
Alt Ayar Mili Açıklığı / Base Jack span0,20 m
Yük Sınıfı 3 için / For Load Class 32 kN/m²
İskelenin Cepheden Mesafesi / Scaffold Distance From Building0,30 m

 

Duvar Bağlantı Elemanlarına Rüzgardan Gelen Max. Kuvvet (Yarı Açık - Fileli)

Max. Force from Wind to Wall Connection Brace ( Half Open – with mesh )

 
F (KN)3,55
Duvar Bağlantı Elemanı / Wall Connection Brace

 

 

3- Tam Kapalı (brandalı) İskele Ankraj Detayı – Yük Sınıfı 3 

 

Oğuzhan H Tipi İskele (Tam Kapalı-Brandalı) 

Oğuzhan H Type Scaffolding ( Fully Closed – tarpaulin)

 
Platform Genişliği / Platform Width0,70 m
Platform Boyu / Platform Length2,50 m
İskele Yüksekliği / Scaffolding Height24,00 m
Çalışılabilir Rüzgar Yükü / Workable Wind Load0,2 kN/m²
Alt Ayar Mili Açıklığı / Base Jack span0,20 m
Yük Sınıfı 3 için / For Load Class 32 kN/m²
İskelenin Cepheden Mesafesi / Scaffold Distance From Building0,30 m

 

Duvar Bağlantı Elemanlarına Rüzgardan Gelen Max. Kuvvet (Tam Kapalı-Brandalı)

Max. Force from Wind to Wall Connection Brace ( Fully Closed – tarpaulin)

 
F (KN)6,39
Duvar Bağlantı Elemanı / Wall Connection Brace

 

1- Açık İskele Ankraj Detayı– Yük Sınıfı 4 

 

Oğuzhan H Tipi İskele (Açık) / Oğuzhan H Type Scaffolding (open) 
Platform Genişliği / Platform Width0,70 m
Platform Boyu / Platform Length2,50 m
İskele Yüksekliği / Scaffolding Height24,00 m
Çalışılabilir Rüzgar Yükü / Workable Wind Load0,2 kN/m²
Alt Ayar Mili Açıklığı / Base Jack span0,20 m
Yük Sınıfı 4 için / For Load Class 43 kN/m²
İskelenin Cepheden Mesafesi / Scaffold Distance From Building0,30 m

 

Duvar Bağlantı Elemanlarına Rüzgardan Gelen Max. Kuvvet (Açık)

Max. Force from Wind to Wall Connection Brace ( Open )

 
F (KN)4,08
Duvar Bağlantı Elemanı / Wall Connection Brace

 

2- Yarı Açık(fileli) İskele Ankraj Detayı– Yük Sınıfı 4

 

Oğuzhan H Tipi İskele (Yarı Açık - Fileli) 

Oğuzhan H Type Scaffolding ( Half Open – with mesh )

 
Platform Genişliği / Platform Width0,70 m
Platform Boyu / Platform Length2,50 m
İskele Yüksekliği / Scaffolding Height24,00 m
Çalışılabilir Rüzgar Yükü / Workable Wind Load0,2 kN/m²
Alt Ayar Mili Açıklığı / Base Jack span0,20 m
Yük Sınıfı 4 için / For Load Class 43 kN/m²
İskelenin Cepheden Mesafesi / Scaffold Distance From Building0,30 m

 

Duvar Bağlantı Elemanlarına Rüzgardan Gelen Max. Kuvvet (Yarı Açık - Fileli)

Max. Force from Wind to Wall Connection Brace ( Half Open – with mesh )

 
F (KN)3,55
Duvar Bağlantı Elemanı / Wall Connection Brace

 

3- Tam Kapalı(brandalı) İskele Ankraj Detayı – Yük Sınıfı 4 

 

Oğuzhan H Tipi İskele (Tam Kapalı-Brandalı) 

Oğuzhan H Type Scaffolding ( Fully Closed – tarpaulin)

 
Platform Genişliği / Platform Width0,70 m
Platform Boyu / Platform Length2,50 m
İskele Yüksekliği / Scaffolding Height24,00 m
Çalışılabilir Rüzgar Yükü / Workable Wind Load0,2 kN/m²
Alt Ayar Mili Açıklığı / Base Jack span0,20 m
Yük Sınıfı 4 için / For Load Class 43 kN/m²
İskelenin Cepheden Mesafesi / Scaffold Distance From Building0,30 m

 

Duvar Bağlantı Elemanlarına Rüzgardan Gelen Max. Kuvvet (Tam Kapalı-Brandalı)

Max. Force from Wind to Wall Connection Brace ( Fully Closed – tarpaulin)

 
F (KN)6,39
Duvar Bağlantı Elemanı / Wall Connection Brace

 


Önemli Hatırlatma; 
TS EN 12810 kapsamında, standart olarak iskele sistemleri 24,5 metre yüksekliğe göre statik hesapları ve değerleri hazırlanmıştır. Kurulacak iskele yüksekliğinin 24,50m den farklı olduğu durumlarda yapılması gerekenleri şu şekilde açıklayabiliriz.

a) Kurulacak iskele 24,5m den daha kısa ise yine standart firma statik hesaplarında belirtildiği ve gösterildiği gibi ankraj noktaları uygulanır.

b) Kurulumun 24,5m den daha yüksek olduğu durumlarda yeniden statik hesap yaptırılır ve yenilenen hesapta belirtilecek ankraj noktalarından iskele bina cephesine sabitlenir.
 

Hesaplamalar yük sınıfı 3 ve 4 için ayrı ayrı yapılmıştır. Yük sınıfınızı aşağıdaki tablo ve örnek hesaplamaya bakarak bulabilirsiniz.

 

NOT:  Ankraj yerleşimlerinden de anlaşıldığı üzere cephe iskelelerinin geçirimsiz branda ile kaplanması, sisteme çok fazla ankraj bağlantı noktası ilave etmektedir.

 

DİKKAT

Zorunlu olmadıkça iskele yüzeyini geçirimsiz branda veya benzeri örtülerle kaplamamanızı önemle tavsiye ediyoruz..


Şantiye ortamında duvar bağlantı kelepçelerini belirtilen ankraj noktalarından bağlamak her zaman mümkün olmayabilir, olmayacaktır da.

Kat yüksekliği fazla olabilir, özel bir yapı olabilir, ankraj bağlayacak döşemeye ulaşılamayabilir.
Bu gibi durumlarda Avrupa'da örnekleri olduğu gibi şantiyede yerinde çözümler üretmek gerekecektir. Fikir vermek açısından;

 

  • Örneğin, iskeleyi uzaktaki bir noktaya çelik halat aracılığı ile ankrajlamak gibi.
  • Veya duvar bağlantı borusunu şantiyedeki yerine özel uzunlukta imal ettirmek gibi.
  • Veya cepheye bakan 2 kolon arasına boru uzatıp sabitleyerek, duvar bağlantı kelepçelerinin bir ucunu iskeleye, diğer ucunu hazırlanan boruya kelepçelemek gibi.

Bu uygulamaları yaparken dikkat edilmesi gereken, inşaat mühendislerinden yardım alarak yukarıdaki tablolarda verilen duvar bağlantı elemanlarına rüzgar yükünden gelen max. kuvvet değerlerini statiksel olarak karşılayabilecek nitelikte uygulamalar yapmaktır.

 

> KARARSIZLAR İÇİN İSKELE SEÇME KILAVUZU

> İKİNCİ EL İSKELE [ 2.EL ]

 

Ürünlerimiz

0