tse ts en 12810-1TSE - TS EN 12810-1
BELGELİ GÜVENLİKLİ İSKELE > 35. Yıl.. +90 248 325 35 55

SON GÖNDERİLER

2.El İskele Fiyatları Alman İskelesi Ankara Asma İskele Ayar Mili Bambu İskele belediye iskele projesi Cephe İskelelerinde Güvenli Çalışma Rehberi Demir Fiyatları Döküm Sac Kurtağzı Galvanizli İskele Güvenli İskele Güvenlik Ağı Güvenlik Ağı Fiyatları Güvenlikli Ahşap İskele Güvenlikli Cephe İş İskelesi Güvenlikli Flanşlı Kamalı İskele Güvenlikli H Tipi İskele Güvenlikli H Tipi İskele Galeri Güvenlikli H Tipi İskele Kurulumu Güvenlikli İskele Güvenlikli İskele Tebliği Güvenlikli Kamalı Flanşlı İskele Kurulumu haber Hatalı İskele Uygulaması İkinci El Güvenlikli İskele İkinci El İskele 2.el İkinci El İskele Fiyatları İnşaat Güvenlik Ağı İnşaat Güvenlik Ağı video inşaat iskelesi İnşaat Ruhsatı İskele Projesi iskele İskele Ankraj Noktaları İskele Fiyatları İskele Gökdelen İskele Hesaplama Programı İskele Hesaplaması İskele Kazası İskele Kiralama İskele Kurma Sökme Kılavuzu İskele Kurulum Elemanı İskele Kurulum Söküm Talimatı İskele Projesi iskele statik hesaplama iskele uygulama iskele video İş Güvenliği Kiralık İskele Konya Kredi Kartı ile Taksitli İskele Kalıp Kullanım Kılavuzu kuru Mamül ve Konfigürasyon El Kitabı Minare İskelesi Oguzhan Örnek İskele Planı Örümcek İskele Pratik İskele Rollform Kalas Sahibinden 2.el iskele Sahibinden Kiralık İskele satılık iskele Satılık İskele Fiyatları Sertifikalı İskele Taban Plakası Test Deney TS EN 1065 TS EN 1263-1 TS EN 12810 TS EN 12812 TSE Tse belgeli iskele Yorum Değerlendirme Görüş


ULUSAL MESLEK STANDARDI
İSKELE KURULUM ELEMANI SEVİYE 3


Meslek:
İSKELE KURULUM ELEMANI  Seviye: 3
Referans Kodu: 11UMSO158-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:
MYK İnşaat Sektör Komitesi
MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:
19.10.2011 Tarih ve 2011/68 Sayılı Karar
Resmî Gazete Tarih/Sayı: 
3/11/2011 - 28104 (Mükerrer)
Revizyon No:00


 TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AĞ ÖRTÜ: Ağ biçiminde örülmüş, standardına uygun, geçirimli örtü malzemesini,
AHŞAP KALAS: Çalışma platformunun bir parçası olan ve kendi üzerindeki yükleri güvenli bir şekilde taşıyabilen ahşap malzemeden imal edilmiş kalası,
ANA KORKULUK: En üst yüzeyi her yerde bitişik çalışma alanı seviyesinden en az 1 m yukarıda olacak şekilde monte edilmiş, çalışanın ayakta iken düşmesini önleyen yatay elemanı,
ANKRAJ: Yapıya bağlanmasını sağlamak amacıyla kullanılan, her yönden gelen kuvvetleri TS 12810-2 ye göre karşılayabilen bağlantı elemanını,
ANKRAJ ELEMANI: Ankrajın yapı elemanına bağlantısını yapmak amacıyla kullanılan elemanı,
ANKRAJ PLANI: İskelenin devrilmesini önlemek amacıyla iskelenin yapıya bağlandığı noktaların ve detayların gösterildiği planı,
ARA KORKULUK: Ana korkuluk ile topuk tahtası arasına monte edilen, çalışma alanı seviyesinden 470 mm çaplı küre geçmeyecek yüksekliğe monte edilen, çalışanın düşmesini önleyen yatay elemanı,
AYAR MİLLERİ: Dikmelerin yere basan alt uç kısımlarına binen yük baskısını dağıtmak üzere tasarlanmış, yüksekliği ayarlanabilir iskele ekipmanını,
BİLEŞEN: İskele sisteminin, düşey çerçeve veya diyagonaller gibi, daha fazla kısma ayrılamayan parçasını,
BİLEZİK KELEPÇE (YÜKSÜZ TAŞIYICI): İki borunun uç uca birleştirilmesi amacıyla tasarlanmış kelepçeyi,
BOYLAMASINA ÇAPRAZ: İskelenin desteklenmesinde kullanılan ve iskelenin bir köşesinden diğer bir köşesine kadar uzanan çaprazı,
BOYUNA ARA BAĞLANTI: Bir iş iskelesinin daha uzun olan boyutu doğrultusundaki yatay ara elemanı,
ÇALIŞMA ALANI: Üzerinde işçilerin güvenli bir biçimde çalışmasını ve çalıştığı kısma erişimini sağlamak üzere plâtformların bir seviyede birleştirilmesiyle oluşturulmuş yüksek ve güvenli alanı,
ÇALIŞMA YÜKÜ: İskele üzerinde her çalışanın 100 kg olduğu varsayılarak hesaplandığı, kullanılacak malzeme ve ekipmanın ağırlıklarının toplamını,
ÇAPRAZ- (DİAGONAL): Teşkil edilmiş bir çerçevenin karşılıklı iki köşesini birleştiren ve çerçeve köşelerinin 90° kalmasını sağlayan elemanı,
DESTEKLENMİŞ YATAY ELEMAN: Sistem tipi iskelelerde, yatay elamana gelen ağır yükleri taşıması için tasarlanmış elemanı,
DİK AÇI KELEPÇESİ: İki boruyu birbirine dik açı yapacak şekilde birleştiren kelepçeyi,
DİK AÇILI BİRLEŞTİRME ELEMANI: İki boruyu birbirine dik olarak birleştirmek için kullanılan elemanı,
DÖNER KELEPÇE: İki boruyu birbirine göre farklı açılarla birleştiren kelepçeyi,
DÜĞÜM NOKTASI: İki veya daha fazla elemanın birbiriyle birleştiği teorik noktayı,
DÜŞEY DÜZLEMDE TAKVİYE: Düşey düzlemde takviye amacıyla kullanılan köşe takviyesi olan veya olmayan kapalı çerçeveler, açık çerçeveler, ulaşım açıklıkları olan merdiven çerçeveleri, düşey ve yatay bileşenler arasındaki rijit ve yarı rijit bağlantılar, çapraz takviyeler gibi düşey düzlemde kayma rijitliği sağlayan bileşenlerin monte edilmesi ile oluşturulan yapıyı,
DÜŞEYLİĞİ AYARLANABİLEN TABAN PLÂKASI: Düşeylik ayarı için donanımı olan taban plâkasını,
EĞİK AÇILI BİRLEŞTİRME ELEMANI: İki boruyu birbiriyle herhangi bir açı teşkil edecek şekilde birleştirmek için kullanılan birleştirme elemanını,
EMNİYET GÖZCÜSÜ: Kurulum, söküm, bakım ve onarım esnasında aynı alanda çalışan en fazla 8 personeli kontrol edebilen, çevresel ve kişisel olumsuzlukları uygun şekilde çalışanlara bildiren kişi veya kişileri,
EMNİYET MANDALI: İskele kalasının yerinden oynamasını engellemek için yapılmış düzeneği,
ENİNE ARA BAĞLANTI: İş iskelesinin daha dar boyutu doğrultusundaki yatay ara elemanı,
GERİ SARMALI DÜŞÜŞ TUTUCU: İskele kurulumu esnasında personelin güvenli çalışmasını sağlayan düşüş tutucuyu,
GÜVENLİ ÇALIŞMA YÜKÜ: İskeleye gelen yüklerin dört katını taşıyabileceği yük değerini,
GÜVENLİ YÜKSEKLİK: İskelenin devrilmesini önlemek için sınırlanmış en fazla yüksekliği,
HALKALI VİDA: İskelenin devrilmesini önlemek amacıyla iskeleye gelen yükleri yapıya taşıtma amacıyla, yapıya monte edilen başlığı halka şeklinde olan vidayı,
ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,
İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,
İSKELE GÜVENLİK KARTI: İskelenin kullanıma hazır olup olmadığının belirtildiği ve saha üzerindeki iskelenin kontrolünü kimin yaptığını gösteren bilgi kartını (İskele güvenlik kartı kırmızı-sarı-yeşil olarak 3 e ayrılır. Kırmızı renkli iskele güvenlik kartı iskelenin kesinlikle kullanılmamasını, sarı renkli iskele güvenlik kartı iskelenin kullanılabilir olduğunu ama emniyet kemeri ve düşmeden durdurma sistemleri ile kullanılabileceğini, yeşil renkli iskele güvenlik kartı çalışmak için iskelenin güvenli olduğunu ifade eder.),
İSKELE MERDİVENİ: İskele katları arasında geçişi sağlayan standardına uygun erişim aracını,
İSKELE TEKERİ: İskeleye hareket vermek amacıyla tasarlanmış, mil üzerinde dönen bir tekerleği,
İŞ İSKELESİ: Binaların ve diğer yapıların inşaa, bakım, onarım ve yıkım işlerinin gerçekleştirilmesinde güvenli bir çalışma ortamının ve bu ortama güvenli erişim sağlanması için gerekli olan geçici inşaat yapısını,
KAMA: Flanşla iskele elemanlarının güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlayan parçayı,
KAPLAMA: Örtü veya ağ gibi, atmosfer etkilerinden ve tozdan koruma için kullanılan malzemeyi,
KİLİTLİ EMNİYET KANCASI (KARABİNA): Sertleştirilmiş alüminyum veya çelikten imal edilmiş, iş güvenliğinde kullanılan bağlantı aparatını,
KİRİŞ: Ağır yükler için ya da büyük kanat genişliği oluşturabilmek amacı ile tasarlanmış elemanı,
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
KONSOL (BALKON) ELEMANI: İskele platformundaki uzatmayı,
KULLANMA KILAVUZU: İskelenin güvenli şekilde kurulmasını resim, şekil ve yazılarla tanımlayan kılavuzu,
MANŞON TİPİ BİRLEŞTİRME ELEMANI: İki boruyu boyuna eksenleri çakışacak şekilde uç uca birleştirmek için kullanılan birleştirme elemanını,
METAL KALAS: Çalışma platformunun bir parçası olan ve kendi üzerindeki yükleri güvenli bir şekilde taşıyabilen metal malzemeden imal edilmiş kalası,
MODÜLER SİSTEM: Önceden tanımlanmış (modüler) aralıklarda diğer iskele bileşenleri ile bağlantı sağlamak için dikmelerde bağlantı yerleri bulunan, enine ara bağlantı ve dikmelerden oluşan bağımsız bir sistemi,
PARALEL BİRLEŞTİRME ELEMANI: İki paralel boruyu birleştirmek için kullanılan elemanı,
PARALEL ÇAPRAZ: İskelenin stabilizesini sağlayan ve biri diğerinin paralelinde monte edilmiş çaprazları,
PARALEL KELEPÇE: İki boruyu paralel şekilde birleştiren kelepçeyi,
PAYANDA: İskelenin devrilmesini önlemek amacıyla yapılmış desteği,
PERLON: Ankraj noktası oluşturmada kullanılan ve iskelenin düğümler ile bağlantı yapılacağı yerlerde tercih edilen çekeri 22 kN’dan az olmayan polyamid, polyester malzemeyi,
PLÂTFORM BİRİMİ: Ön yapımlı veya bir başka şekilde imal edilen, kendi üzerindeki yükü taşıyan, plâtformu veya plâtformun bir kısmını oluşturan ve iş iskelesinin yapısal bir kısmı da olabilen birimi,
PLÂTFORM: Bir çıkma dâhilinde aynı seviyede bir veya daha fazla birimden oluşmuş yapıyı,
SAPAN: Ankraj noktası oluşturmada kullanılan çekeri 22 kN’dan az olmayan polyamid, polyester malzemeyi,
SIKMA TORKU: İskele borularının birbirine bağlantısını sağlayan kelepçelerin, gelen yükler karşısında çözülmeyecek ve sıkma esnasında boruya zarar vermeyecek derecede sıkılması için tespit edilmiş tork değerini,
SÜPÜRGELİK KELEPÇESİ: Süpürgelik ile boruyu birbirine birleştiren kelepçeyi,
TABAN PLÂKASI (TABAN KALASI): Dikme yoluyla aktarılan yükün daha geniş bir alana yayılmasını sağlamak amacıyla kullanılan plâkayı,
TOPUK TAHTASI (SÜPÜRGELİK): Çalışma platformu kenarlarında parça düşmesini önlemek amacıyla, en üst kenarı bitişik çalışma alanı seviyesinden en az 15 cm yukarıda olacak şekilde monte edilen, eni en az 15 cm olan tahta vb. malzemelerden yapılmış elemanı,
V- TİPİ ANKRAJ: Ankrajın yapı elemanına bağlantı güçlendirmesini sağlamak amacıyla iki ankrajın beraber 60 derece açıyla bağlanmasını,
YAN KORUMA: Malzemelerin iskele üzerinde durması ve insanların düşme tehlikesinden korunması için bariyer oluşturan bileşenler grubunu,
YAŞAM HATLARI (YATAY-DİKEY): İskele kurulumu esnasında kurulum elemanlarının güvenli çalışmasını, güvenli tırmanmalarını ve inişlerini sağlayan üzerinde halat tutucular takılabilen düşüş durdurma sistemlerini,
YATAY DÜZLEMDE TAKVİYE: Yatay düzlemde takviye amacıyla kullanılan konsol bileşenler, çerçeveler, çerçevelenmiş paneller, çapraz takviyeler ve enine ara bağlantı ve boyuna ara bağlantı arasındaki rijit bağlantılar gibi yatay düzlemde kayma rijitliği sağlayan bileşenlerin monte edilmesi ile oluşturulan yapıyı,
ZİG ZAG ÇAPRAZ: İskelenin stabilizesini sağlayan ve biri diğerinin zıttı yönünde monte edilmiş çaprazları
ifade eder.

İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ 9
2. MESLEK TANITIMI 10
2.1. Meslek Tanımı 10
2.2. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri 10
2.3. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler 10
2.4. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat 10
2.5. Çalışma Ortamı ve Koşulları 10
2.6. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler 11
3. MESLEK PROFİLİ 12
3.1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri 12
3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman 19
3.3. Bilgi ve Beceriler 20
3.4. Tutum ve Davranışlar 21
4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME 22

1. GİRİŞ
İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmıştır.
İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

2. MESLEK TANITIMI

2.1. Meslek Tanımı
İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, kurulması gerekli iskeleyi, mevcut şartname, yönetmelik ve montaj planlarına göre, iklim şartlarını göz önüne alarak; kullanıcılar, üçüncü şahıslar ve çevre şartlarını da gözeterek işverenin konu ile ilgili tüm direktiflerine uygun olarak kuran, uzun süreli kullanımlar sırasında periyodik kontrolünü yapan, iş bitiminde aynı koşullarla iskeleyi söken ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir. 

2.2. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri
ISCO 08: 7119 (Başka yerde sınıflandırılmamış kaba inşaat ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar)

2.3. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

*Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat
4857 Sayılı İş Kanunu
5763 Sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Mesleki Eğitim Kanunu

*Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5. Çalışma Ortamı ve Koşulları
İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3); ihtiyaca göre farklılık gösterebilen yüksekliklerde çalışır. Çalışacağı iskele/platformun minimum gereksinimleri TSEN12811 (Geçici İş Donanımları) standardında belirtildiği şekilde olmalı, kullanılan tüm malzemeler TSEN12810 (Ön Yapımlı Bileşenlerden Oluşan Cephe İskeleleri) ve TSEN12811 (Geçici İş Donanımları) standartlarına uygun olmalıdır. İşin gereğine göre çalışma sürecinde kendi meslektaşları ve iş sahibi ile iletişim içerisinde çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren yüksek derecede kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler 
İskele Kurulum Elemanının; iş iskelesi ile ilgili şartnamelere uygun çalışma yapması, yükseklik fobisinin olmaması ve “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekir. Raporda ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilirin yanı sıra yüksekte çalışabilir ibaresi olmalıdır.

3. MESLEK PROFİLİ

3.1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri
Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri

A İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri yürütmek
(devamı var)
A.1 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri almak ve alınmasını sağlamak
(devamı var)
A.1.1 Çalışacağı alandaki risk faktörleri ve çevre güvenliği hakkında bilgi edinir ve güvenli iş izin formunu doldurur.
A.1.2 İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.
A.1.3 Sorun yaratacak aksaklıkları yetkili kişiye bildirir.
A.1.4 Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.
A.1.5 Çalışma alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat eder. Bu alanı bölme bantı ile ayırır ve uygun işaretlemeler yaparak güvenliğin sağlanmasını emniyet gözcüsünden ister.
A.1.6 İlk yardım çantası ve yangın söndürücü bulundurur.
A.1.7 İletişim araçlarını ve acil durumlarda iletişime geçecek kişi ve kişilerin iletişim bilgilerini yanında bulundurur.
A.1.8 Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olarak yapar.
A.1.9 Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.
A.1.10 Yüksekte çalışması gereken durumlarda yüksekte çalışma kurallarına uyar.
A.1.11 Şiddetli rüzgar ve yağmurlu havalarda kurulum yapması gerekiyorsa gerekli olabilecek diğer KKD’lerin kullanılmasını ve personel sayısının artırılmasını sağlar.
A.1.12 İskele uyarı levhalarının temin edilmesini sağlar ve kontrolünü yapar.

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
A İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri yürütmek
A.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak ve alınmasını sağlamak
A.1.13 Kurulacak iskele çevresinde oluşturulacak gerekli güvenlik bariyerini veya yaklaşma alanını ilgili uzmanla birlikte belirler.
A.1.14 Kurulum esnasında işin yüksekte çalışma ile yapılacağı düşünülerek iskelenin bulunduğu bölgeye göre güvenlik malzemelerinin bağlanacağı ankraj noktalarını güvenlik kuralları çerçevesinde hazırlar ve birden çok kurulum elemanı varsa bağlanmalarını sağlayacak şekilde sistemleri hazırlar.
A.2 Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak
A.2.1 Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.
A.2.2 İşlemler sırasında kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.
A.3 Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak
A.3.1 Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.
A.3.2 Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını sağlar.

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
B İş organizasyonu yapmak
B.1 İşverenle ilişkileri yürütmek
B.1.1 Kendisine verilen iş ile ilgili iş programını yetkilisinden sözlü ya da yazılı alır.
B.1.2 Üretici firma ürün kullanma kılavuzunu yetkilisinden temin eder ve inceler.
B.1.3 Kurulum yapılacak alan ile ilgili yetkiliden kuruluma uygunluk yazısı alır.
B.2 İş programı yapmak
B.2.1 İş başlama ve iş bitiş süresini belirler, sürede olacak değişiklikleri ilgiliye bildirir.
B.2.2 Yanında çalışanlara iş dağılımı yapar.
B.3 Malzeme ve ekipmanı kullanıma hazır hale getirmek
B.3.1 Kullanılacak malzemelerin çalışma alanına güvenli bir şekilde getirilmesini ve gerekiyorsa yüksekten düşmeye karşı sabitlenmesini sağlar.
B.3.2 Kurulumda kullanacağı araç gereçlerin teminini yapar.
B.3.3 Yüksekte çalışırken gerekli olabilecek malzemeleri hazır eder ve kontrolünü yapar.
B.3.4 Projeye uygun gelen malzemelerin listeye uygunluğunu, kullanılabilirliğini, orijinalliğini ve standartlara uygunluğunu kontrol eder.

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
C İskele kurulumu yapmak
(devamı var)
C.1 Kurulum yapılacak zemini hazırlamak
C.1.1 İskelenin kurulacağı alanın kurulumdan önce zeminin uygunluğunun kontrolünü yapar.
C.1.2 Zeminde oturmalara ve çökmeye karşı zeminin sıkıştırılması işlemini yapar. Zemin sağlam değilse uygun metodla zemini kuvvetlendirir.
C.2 Temel kurulumu yapmak
C.2.1 Taban kalaslarını plana göre yerleştirir.
C.2.2 Ayar millerini (taban plakası) yerleştirir, mobil iskele kuruyorsa uygun tekerlek ve kilit sistemini yerleştirir.
C.2.3 Ayar milinin üzerine başlangıç ayağı yerleştirir.
C.2.4 İlk yatay bağlantıları atarak iskele modülü teraziye alır.
C.2.5 Dikey, yatay ve çapraz elemanları montaj planına göre yerleştirir.
C.2.6 Planına uygun merdiveni ve yürüme platformlarını kurar.
C.2.7 Sistemi tekrar teraziye alır.
C.2.8 İskelenin topraklanmasını sağlar. Topraklama yapılan yere topraklama levhası asar.
C.2.9 Gerekli güvenlik tedbirlerini ve yüksekten düşmeyi önleyici güvenlik tedbirlerini alarak bir üst kata çıkar.
C.2.10 Üst, orta ve yan korkulukları yerleştirir.
C.2.11 Süpürgelikleri (topuklukları) yerleştirir.
C.3 İskeleyi sabit bir yüzeye bağlamak
C.3.1 Planına ve standartlara uygun şekilde ankrajlama yapar.

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
C İskele kurulumu yapmak
C.4 Sabit zemin üzerine diğer katları kurmak
C.4.1 Montaj planına uygun olarak kuruluma devam eder.
C.4.2 Kurulum planında varsa payandaların montajını yapar.
C.4.3 İskele elemanlarının bir üst kata taşınması için gerekliyse uygun kaldırma araçlarının kurulumunu yapar.
C.4.4 Planda dış cephe filesi vb. kaplama varsa rüzgar yükünü de dikkate alarak montajını yapar.
C.5 Kurulum sonrası kontrolleri yapmak
C.5.1 Hazırlanan kontrol formuna göre şantiye yetkilisi ile birlikte iskelenin kontrolünü yapar ve varsa eksiklikleri giderir.
C.5.2 Devir teslim sertifikasını doldurur ve iskeleye asar.
C.5.3 İskeleyi periyodik olarak denetler, kontrol formu ile kayıt altına alır ve varsa eksiklikleri tamamlar. Şiddetli hava muhalefeti durumunda periyodik kontrolleri beklemeden kontrolleri yapar ve kayıt altına alır.
C.5.4 Her vardiya başında iskelenin çalışma koşullarına uygunluğunu kontrol eder.

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
D İskele sökümü yapmak
D.1 Söküm öncesi güvenlik önlemleri almak
D.1.1 Söküme başlamadan önce kurulum- söküm kılavuzuna uygun olarak şantiye tarafından gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve “iskele kullanım dışıdır” levhasını asar.
D.2 İş sonrası iskele sökümünü yapmak
D.2.1 Sadece söküm yaptığı kattaki file vb. kaplama malzemesini söker.
D.2.2 Yüksekte çalışma güvenlik önlemlerini alarak kurulum-söküm kılavuzuna uygun olarak söküm işlemini gerçekleştirir.
D.2.3 Bulunduğu kattaki ankrajı, kısa kenarlardan başlayarak süpürgelik, orta korkuluk ve ana korkulukları sırasıyla söker.
D.2.4 Bulunulan kattaki ankrajları söker.
D.2.5 Sırasıyla süpürgelikler, yatay bağlantılar ve dikmeleri söker.
D.2.6 Gerekliyse malzemeleri uygun yardımcı elemanlar kullanarak zemine taşır.
D.2.7 Yürüme platformunun sökümünü bir alt kattan yapar.
D.2.8 Zemine kadar aynı işlemi tekrarlar.
D.2.9 Payanda sistemi varsa en son onu söker.
D.3 İskele söküm sonrası işlemleri yapmak
D.3.1 Kullanım esnasında hasar alan malzemeleri ayırır.
D.3.2 İskele elemanlarının temizliğini yapar.
D.3.3 İskele elemanlarını türlerine ve boyutlarına göre ayırır.
D.3.4 İskele elemanlarının stok sahasına taşınmasını sağlar.
D.3.5 Devir teslim sertifikasını doldurur ve şantiye yetkilisine teslim eder.
D.3.6 Söküm sonrasında hazırlanmış olan emniyet ankrajlarını söker.
D.3.7 Yüksekte çalışırken kullanılan malzemelerin bakım ve kontrolünü yapar ve kaldırılmasını sağlar.

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
E Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak
E.1 Bireysel mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapmak
E.1.1 Mesleği ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.
E.1.2 İskele ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.
E.1.3 Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman
1. Bariyer
2. El avadanlıkları (anahtar takımı, bağ teli, çekiç, çivi, kontrol kalemi, metre)
3. Elektrikli matkap
4. Emniyet hattı (dikey ve yatay güvenlik halatları)
5. Gaz dedektörü
6. Güvenlik ekipmanı (emniyet halatı, emniyet şeridi vb.)
7. Halat
8. Halat tutucu
9. İkaz ekipmanı (ikaz lambası, ikaz şeridi, trafik levhaları, düdük vb.)
10. İletişim araçları (telsiz, telefon, megafon vb.)
11. İlk yardım kilidi
12. İskeleci malzeme kemeri
13. Kalem
14. Karabina
15. Kerpeten
16. Keser
17. Kişisel koruyucu donanım (kask, eldiven, çelik burunlu ayakkabı, iş elbisesi, iş ayakkabısı, paraşüt tipi emniyet kemeri, koruyucu gözlük, toz maskesi, kulaklık, fosforlu yelek, diz-dirsek-omuz koruyucu vb.)
18. Manivela
19. Not defteri
20. Perlon
21. Pozisyon alma ekipmanı (lanyard)
22. Sapan
23. Su terazisi
24. Şakül
25. Şerit metre
26. Tel
27. Yangın söndürme ekipmanı

3.3. Bilgi ve Beceriler

1. Acil durum bilgisi
2. Araç, gereç ve ekipman bilgisi
3. Basit ölçme ve kontrol bilgisi
4. Çevre koruma yöntemleri bilgisi
5. Ekip içinde çalışma yeteneği
6. El aletlerini kullanma bilgisi
7. El becerisi
8. İletişim yeteneği
9. İlk yardım bilgisi
10. İskele kurma ve sökme bilgi ve becerisi
11. İskele malzemeleri ve ekipmanının montaj ve kullanım bilgisi
12. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi
13. İşaret bilgisi
14. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi
15. Kullanım kılavuzu, el kitabı ve bakım kitabı kullanma bilgisi
16. Markalama bilgisi
17. Malzeme bilgisi
18. Mesafe ve ağırlık tahmin yeteneği
19. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler ve standartlar bilgisi
20. Mesleki terim bilgisi
21. Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği
22. Standart ölçüler bilgisi
23. Şekiller arası ilişkileri görebilme yeteneği
24. Temel çalışma mevzuatı bilgisi
25. Temel matematik bilgisi
26. Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi
27. Yüksekte çalışma bilgi ve becerisi
28. Yüzey bilgisi
29. Zamanı iyi kullanma becerisi

3.4. Tutum ve Davranışlar

1. Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak
2. Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak
3. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak
4. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak
5. Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek
6. Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak
7. Dikkatli olmak
8. Ekip içinde uyumlu olmak
9. Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak
10. Gözlemci olmak
11. İnisiyatif sahibi olmak
12. İnsan ilişkilerine özen göstermek
13. İş disiplinine sahip olmak
14. İşyeri çalışma prensiplerine uymak
15. İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek
16. Standartlara ve kaliteye dikkat etmek
17. Kendini geliştirme konusunda istekli olmak
18. Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek
19. Meslek ahlakına sahip olmak
20. Planlı ve organize olmak
21. Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak
22. Sağlığına özen göstermek
23. Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek
24. Talimat ve kılavuzlara titizlikle uymak
25. Tedbirli olmak
26. Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri bilgilendirmek
27. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek
28. Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak
29. Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek


4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.
Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

İskele Kurulum Elemanı - Seviye 3 Belgesi Nerden Alınır / Veren Kuruluşlar >

Bir önceki yazımız olan 'İskele Hesaplama Programları' başlıklı gönderimiz de iskele plan, proje ve statik hesaplamalarını yapabileceğiniz programlar hakkında bilgiler verilmektedir.

Paylaşmak güzeldir. Aşağıdaki sosyal ağlarda beğeni ve paylaşımlarınızı bekleriz...

Güncel konulardan bir tanesi de inşaat iskele hesaplamalarını yapabilecek programlar hakkındadır. Bakanlığın, Belediyelere inşaat ruhsatı vermek için şart koştuğu iskele projelerini zorunlu hale getirmesi sonrasında, iskele hesaplama programları büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir ve gelecekte vazgeçilmez hale gelecektir.

Gerek üretici firmalar, gerekse de inşaat mühendisleri bu tür programları edinmek ve iyi kullanmak durumundadır. Çünkü iskele projesi konusunda büyük bir pazarın oluşacağı daha bugünlerden net olarak gözükmektedir. Oluşacak bu pazarda var olabilmek ancak iskele hesaplama programlarına olan hakimiyete bağlı olacaktır.

İSKELE HESAPLAMASI Hangi Programlarla Yapılıyor ?


Bugün için kullanılan en yaygın iskele hesaplama programlarından bir tanesi SAP2000 dir.
SAP2000 yapı sistemlerinde genel amaçlı sonlu elemanların statik veya dinamik, doğrusal veya doğrusal olmayan analizini yapan programıdır.


İskele hesaplaması yapılabilen bir diğer program da Scia Engineer programıdır. 
Scia ile, çelik, betonarme ve/veya karma strüktürler için gelişmiş hesaplama yetenekleri, grafik modelleme ve analiz aracı sunulmaktadır.


Diğer iskele hesaplaması yapabileceğiniz program ise Xsteel (güncel adı ile Tekla Structures), inşaat ve yapı endüstrisinde özellikle çelik konstrüksiyon ve betonarme projeleri için kullanılan, projelerde oldukça detaylandırma fırsatı sunan bir 3B Yapı Bilgisi Modelleme (BIM) yazılımıdır.


Yukarıda belirtilen iskele projesi için statiksel hesaplamaya yardımcı programlara;
ETABS, RAM Structural System, Midas GEN and Civil, STAAD pro, Sta4CAD, İdeCAD ...  ilave edilebilir.

Tüm bu programlarla ;  Her türlü çelik konstrüksiyonun ve yapı iskelelerinin statik hesabını, statik çizimlerini, tahkikleri, taşıma kapasitesi hesabı ve 3 boyutlu tasarımlarını yapmak mümkündür.

Sadece İnşaat İskelesine Özel HESAPLAMA PROGRAMI Var mı?


Bu konuda herkesin rahatlıkla ulaşıp, kullanabileceği, her türlü iskeleye uyumlu, binanın enini boyunu girince iskele modellemesini, adetlendirmesini, statik hesaplamasını, raporlamasını yani a dan z ye herşeyi yapabilecek Türkçe ve yerel bir program veya yazılım firması var mı?

Eğer sizde bunu merak ediyorsanız şuan için olmadığını ancak iskele hesaplaması üzerine ciddi çalışma yapmaya başlayan ve firmamızın birikim ve teknik çizimlerini de paylaştığımız bir yazılım firmasının olduğunu söyleyebiliriz.

Bir önceki yazımız olan 'Güvenlik Ağı Fiyatları' başlıklı gönderimiz de inşaatlarda kullanılması zorunlu hale gelen güvenlik ağılarının fiyatlarını etkileyen unsurlar hakkında bilgiler verilmektedir.

Paylaşmak güzeldir. Aşağıdaki sosyal ağlarda beğeni ve paylaşımlarınızı bekleriz...

Güvenlik Ağı Fiyatlarını etkileyen çok sayıda etken bulunmaktadır. Bunları başlıklar halinde sıralamak gerekirse;
 • Ham madde ve Fiyatları
Güvenlik ağları fiyatını ve dolayısıyla kalitesini etkileyen en önemli faktör, ağ yapımında kullanılan ham maddedir. Bu ham maddeler  Polyamid ( Poliamid), Polipropilen ve Polyester tir. Ve karışım ham maddelerde olabilmektedir. Polyester- Polipropilen karışımı, Polyamid- Polyester karışımı vb.

Açık hava koşullarına en uyumlu ve dayanaklı ham madde Polyamid tir. Güvenlik ağı fiyatını yükselten ham maddedir. Yani en pahalı güvenlik ağıdır.

Orta Kalite ham madde olarak Polyester sayılabilir. Güvenlik ağı fiyatı olarak ta orta seviyelerdedir.

Daha düşük kalite ham madde olarak Polipropilen sayılabilir. En ucuz güvenlik ağı fiyatına sahiptir.

Ancak bu konudaki standartlar olan TS EN 1263-1 ve TS EN 1263-2  içerisinde Polyamid ve belli test sonuçlarını karşılayabilen kalitedeki Polipropilen ham maddelerine atıf yapılmıştır. Polyester ağlar anılmamıştır.

Tavsiyemiz güvenlik ağının fiyatlarından ziyade kalitesine bakmanız ve polyamid ağları kullanmaya çalışmanızdır.

 • Güvenlik Ağı Kalınlığı - Çapı
Güvenlik ağı fiyatını etkileyen faktörlerden bir tanesi de hangi ham maddeyi seçmiş olursanız olun, o ham maddeden örülen ağın et kalınlığı yani çapıdır. Tavsiyemiz min. 6mm çapında ağlar tercih ediniz.
 • Güvenlik Ağı Göz Aralığı


Güvenlik ağı fiyatlarını etkileyen bir diğer faktörde tercih edilen göz aralığı boyutudur. Bu konuda da uygun kullanım ölçüsü 10 cm x 10 cm ölçülerini geçmemek şeklinde olmalıdır.

 • İlave Malzeme Örtüsü Fiyatı
İsteğe bağlı olarak kullanılan ana ağ üzerine, daha küçük malzemelerin aşağı düşmesini önleyici olarak kullanılan örtü / file dir. Bu örtünün 2 cm x 2cm göz aralığında ve 2 mm çapında olması uygundur.İnşaatlarda ilave malzeme örtüsünün tercih edilmesi isteğe bağlıdır ve güvenlik ağı fiyatını platform bazında arttıran bir diğer etkendir.


 • Düğümlü El örgüsü / Düğümsüz Makine Örgüsü
 

El örgüsü ile hazırlanan ağlar düğümlü ve ekli olarak üretilmekte, makine ile üretilen ağlar ise düğümsüz ve eksiz olarak üretilmektedir. Kalite veya testlere dayanım açısından çok farkları yoktur.
Makine örgüsü olanlar daha seri olarak hazırlanabildiği için güvenlik ağı fiyatlarını bir miktar düşürmektedir.


 • Taşıyıcı Çelik Konstrüksiyon Kalite ve Fiyatı

İnşaat Güvenlik ağı fiyatlarını etkilen en önemli unsurlardan biri de hiç şüphesiz ağı taşıyan ve ona istenilen pozisyonu veren ana taşıyıcı çelik konstrüksiyon karkas sistemidir. Burada kullanılan profil boyut ve et kalınlıkları sistem olarak güvenlik ağı konsolu fiyatını en çok etkileyen sebeplerin başında gelir. İnce ve zayıf profil kullanımı fiyat noktasında sizi memnun edebilir ancak tehlike anında pişmanlık fayda etmeyecektir.

 • Tercih Edilen Sistem Özellikleri
Güvenlik ağlarının taşıyıcı çelik kısmı içinde alternatifler söz konusudur. Güvenlik ağını ne kadar kaliteli seçerseniz seçin onu ayakta tutacak olan sistem kötü olduktan sonra yine toplam kaliteye ulaşamamış olursunuz.

Komple tek parça ağ kullanılarak en basit şekilde sadece çapraz payandalar kullanılarak kurulan sistemlerde çelik aksam çok basit ve yetersiz olabilmektedir. Sistem olarak en ucuz sistem olmasına rağmen üst katlara taşımak çok zahmetli ve yavaştır.

Parçalı ağlar kullanarak oluşturulan sistemler ise ( yandaki fotoğraf ) taşıyıcı sistem olarak daha güçlü, üst katlara taşımak hızlı ve zahmetsizdir. Sistem fiyatı biraz pahalıdır.
Türkiye'nin her yerine sevkıyat yapmaktayız ; İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Antalya..

Güvenlik ağı platformlarımız hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bir önceki yazımız olan 'TS EN 12810-1, TSE Standartlarına Nasıl ve Nereden Ulaşabilirim ?' başlıklı gönderimiz de standartları satın alabileceğiniz ilgili sayfa hakkında bilgiler verilmektedir.

Paylaşmak güzeldir. Aşağıdaki sosyal ağlarda beğeni ve paylaşımlarınızı bekleriz...

TSE standartlarını ücretsiz olarak temin etmeye çalışıyor ama bulamıyorsunuz? Bunun için daha fazla vakit kaybetmeyin.

Standartlar ücretsiz olarak yayınlanmıyor, bunları ancak TSE nin sitesi üzerinden satın alabilirsiniz.

TS EN 12810-1 standartına ulaşmak için tıklayınız.

Standartlar TSE nin yapmış olduğu uluslararası anlaşmalar nedeniyle ücretli olarak sunulmaktadır.

Bir önceki yazımız olan 'İskele Statik Hesaplaması Hakkında Yardımcı Bilgiler' başlıklı gönderimiz de inşaat mühendisleri için iskele hesaplamaları hakkında bilgiler verilmektedir.


Paylaşmak güzeldir. Aşağıdaki sosyal ağlarda beğeni ve paylaşımlarınızı bekleriz...


İskele Statik Hesabı Nasıl Yapılır ?

İnşaat Mühendisleri cephe iskelelerin statik hesaplamalarını yaparken kullanacakları iskele sistemine ait verilere sahip olmak durumundadır.

Peki bu verileri inşaat mühendisleri nereden temin edecek ?

TSE, iskele üretici firmalarına TS EN 12810-1 güvenlikli iskele belgesini verirken firmalardan zorunlu olarak ' Mamül ve Konfigürasyon El Kitabı' hazırlamalarını istemektedir. Hazırlanan bu el kitabı içinde tüm ürünlerin özellikleri mevcuttur. Yani hesaplamalarda ihtiyaç olacak iskele boru çapları, et kalınlıkları, ürün ağılıkları vb. bilgileri bu kitapçıkta bulabilirler. Hangi firma ile çalışmayı düşünüyorlarsa o firmanın el kitabını temin edip istifade edebilirler.


Ancak sadece el kitabı hesaplamalar için yeterli olmayıp, aşağıdaki başlıklarda belirtilen maddelerin de bilinmesi gerekmektedir.;
 • Ölü Yüklerin Hesabı
 • Hareketli Yüklerin Hesabı
 • Rüzgar Yükünün Hesabı
 • Dinamik Yüklerin Hesabı
 • Beklenmeyen Yükler
 • File ve Branda Kaplamanın Etkileri
Bu bilgilerin kullanılacak iskele sistemlerine göre hesaplanması TSE standartlarının içinde mevcuttur. Bunun için inşaat mühendislerinin yapması gereken tüm standartları incelemektir.

Bu standartlar hangileri ?

 • TS EN 12810-1/ARALIK 2005 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri - Bölüm 1: Mamul özellikleri
 • TS EN 12810-2/ARALIK 2005 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri - Bölüm 2: Özel yapısal tasarım metotları
 • TS EN 12811-1/ARALIK 2005 Geçici iş donanımları - Bölüm 1: İş iskeleleri - Performans gerekleri ve genel tasarım
 • TS EN 12811-2/ARALIK 2005 Geçici iş donanımları - Bölüm 2: Malzeme bilgileri
 • TS EN 12811-3/ARALIK 2005 Geçici iş donanımları - Bölüm 3: Yükleme deneyleri
 • TS EN 12811-4/NİSAN 2014 Geçici iş donanımları - Bölüm 4: Yapı iskelesi için koruma perdeleri - Performans gerekleri ve mamul tasarımı
 • TS EN 74-1/MART 2006 İskeleler-Boru ve birleştirme elemanlarından oluşan-Birleştirme elemanları, gevşek geçmeli kılavuzlar ve taban plakaları-Özellikler ve deney işlemleri
 • TS EN 74-2/MART 2006 Kalıp ve iş iskeleleri - Birleştirme elemanları, pimli kılavuzlar ve taban plakaları - Bölüm 2: Özel birleştirme elemanları - Gerekler ve deney işlemleri
 • TS EN 74-3/MART 2006 İskeleler - Birleştirme elemanları, pimli kılavuzlar ve taban plâkaları - Bölüm 3: Düz taban plakaları ve pimli kılavuzlar - Gerekler ve deney işlemleri
 • TS 8481 EN 39/ŞUBAT 2003 İskeleler-Boru ve birleştirme elemanlarından oluşan-Kolay geçmeli çelik borular-Teknik teslim şartları
 • TS EN ISO 3834-3/MART 2008 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları- bölüm 3 : Standard kalite şartları
Hesaplamalara başlamadan önce yukarıda belirtilen standartların bilinmesinde fayda vardır. Bu standartlara ulaşmak için hazırlanan ilgili yazımız için tıklayınız.

Fabrika Merkezimizle irtibata geçen inşaat mühendisleri ile paylaşımlarımız olabilmektedir.

Not : Türk Standartları Enstitüsü yukarıda adı geçen standartları tek bir standart altında değerlendirmekte ve belgelendirmeyi sadece buna göre yapmaktadır. Bu belge TS EN 12810-1 dir. Yani sadece TSE TS EN 12810-1 belgesini görmeniz yeterlidir.

İSKELE PROJESİ KONUSUNDA BELEDİYE UYGULAMALARI ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Güvenlikli iskele konusunda standarttan özetlenmiş bilgiler için ; Güvenlikli İskelePaylaşmak güzeldir. Sosyal ağlarda beğeni ve paylaşımlarınızı bekleriz...

Bir önceki yazımız olan 'Örnek İskele Planı - Belediye Ruhsatı için' başlıklı gönderimiz de TSE eğitimde bahsedilen iskele planı hakkında bilgiler verilmektedir.

TSE tarafından Ankara'da verilen ön yapımlı cephe iskelelerinin statik olarak değerlendirilmesi konulu eğitimde belediyeler için hazırlanması gereken iskele plan ve statik hesaplama konusunda bazı bilgiler netleşti.

İnşaat Mühendisleri özellikle iskele planını nasıl çizecekler, plan derken mimari plan üzerinde iskelelerin bire bir yerleştirilmesi mi kastediliyor ? merak ediliyordu. Bu eğitim esnasında sorulan sorulardan bir tanesi de buydu.

İskele Planından kastedilen çizimlerin çizgisel olarak yan görünüş şeklinde ankraj noktalarının ve çapraz bağlantıların gösterilmesi olduğu belirtildi. Aşağıda bununla ilgili bir örnek çalışma görebilirsiniz. ( Yük sınıfı 3 e göre kaplamasız H tipi İskele )

ÖRNEK İSKELE PLANIYukarda gösterilen planda belirtilen ankraj noktaları çapraz bağlantı yerleri statik hesaplama sonucunda çıkmaktadır.

İskele Statik Hesaplaması ise inşaat mühendisleri tarafından hazırlanıp raporlanacaktır. Bu konuda yardımcı bilgiler içeren ilgili yazımız için ; tıklayınız

Güvenlikli iskele konusunda standarttan özetlenmiş bilgiler için ; Güvenlikli İskelePaylaşmak güzeldir. Sosyal ağlarda beğeni ve paylaşımlarınızı bekleriz...

Bir önceki yazımız olan 'TSE Güvenlikli İskele Statik Hesaplama Eğitimine Katıldık' başlıklı gönderimiz de TSE eğitimde bahsedilen iskele planı hakkında bilgiler verilmektedir.


Author Name

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.